Dítě v karanténě či izolaci mimo školu značí krizové ošetřovné

V žádosti o ošetřovné na dítě kvůli karanténě či izolaci hraje roli to, zda k nim došlo při školní docházce či mimo ni. V prvním případě postačí pro vyplacení dávky formulář o uzavření zařízení. Jinak je třeba potvrzení od pediatra a jde o krizové ošetřovné.