Dítě v karanténě či izolaci mimo školu značí krizové ošetřovné

3233
osetrovne
Foto: Pixabay.com

V žádosti o ošetřovné na dítě kvůli karanténě nebo izolaci sehrává roli to, jestli k nim došlo při školní docházce nebo mimo ni. V prvním případě postačí pro vyplacení dávky formulář o uzavření zařízení. V druhém případě už je třeba potvrzení od pediatra a jde o krizové ošetřovné. Od 31.5. žádají o ošetřovné za duben a květen u Ministerstva průmyslu a obchodu [MOP] živnostníci. 

Střídavá výuka ob týden na školách v Česku sice skončila, pravidelné testování na přítomnost koronaviru ale zůstává. Všichni žáci a studenti se musí ve škole otestovat minimálně jednou do týdne antigenním testem. Anebo jednou za dva týdny podrobnější metodou PCR, jejíž výsledky se vyhodnocují laboratorně. Zaměstnaní rodiče a ostatní pečující osoby o mladší žáky pak řeší, jak postupovat při podávání žádosti o ošetřovné na dítě při karanténě a izolaci.

Izolace a karanténa při pobytu ve škole

Podle informací z České správy sociálního zabezpečení [ČSSZ] při žádosti o ošetřovné na dítě sehrává roli to, jestli se dítě do karantény či izolace dostalo při pobytu ve škole, anebo mimo školní docházku.

„Mimořádným opatřením je zavedena podmínka přítomnosti dítěte ve škole spočívající v negativním antigenním testu dítěte. Tedy je zaveden zvláštní režim oproti běžnému provozu,“ uvádí ČSSZ.

Z toho je zřejmé, že dítě s pozitivním výsledkem testu nemůže školní zařízení navštěvovat a je třeba se o něj postarat. Ošetřovné dostanou rodiče nebo jiní pečující pouze na dítě do jeho deseti let věku. Výjimečně pak na staršího žáka se zdravotním handicapem.

Rodiče, jejichž děti se do karantény či izolace dostali při školní výuce, si o nemocenskou dávku ošetřovné žádají podle ČSSZ na formulářích, které se používají z důvodu uzavření školy nebo dětského zařízení. Dokument se jmenuje Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení [škola] či jeho část.

„A to i v případě, že rodič bude mít vystavené Rozhodnutí o potřebě ošetřování od dětského lékaře,“ doplňuje úřad.

Ošetřovné při rotaci úřady vyplatí jen při distanční výuce

Pozitivní výsledek testu ve škole

Při pozitivním výsledku testu ve škole, nebo když se dítě do karantény dostane kvůli kontaktu s pozitivně testovaným spolužákem, úřady požadují formulář žádosti používaného při uzavření zařízení. Nikoliv tedy tiskopis od dětského lékaře o nařízené karanténě.

„Pro uplatnění nároku na poskytování ošetřovného není třeba, aby dětský lékař vystavil na tuto dobu Rozhodnutí o potřebě ošetřování,“ potvrzuje ČSSZ s tím, že tento postup je jednodušší a také pro žadatele přehlednější a přispěje k hladké výplatě dávek.

Zástupci z krajské hygienické stanice o zákazu přítomnosti dítěte ve škole a nutnosti provedení PCR testu vydají zprávu. Vedení školy zase odešle hygienikům seznamy žáků, kteří se dostali do kontaktu s pozitivně testovaným dítětem.

Podle ČSSZ je určitě vhodné uschovat minimálně potvrzení o testu dítěte pro zaměstnavatele. Ten si totiž ověřuje existenci překážky v práci na straně zaměstnance. Nezáleží přitom na tom, zda je nárok na výplatu ošetřovného, či nikoliv.

O ošetřovné na dítě žádají rodiče na formuláři o uzavřeném zařízení také v situaci, kdy jsou dítě či jeho spolužák, kteří spolu byli v kontaktu, ve škole pozitivně testováni na koronavirus. Dávku dostávají až do doby skončení opatření. Anebo při prokázání negativity ověřujícím PCR testem.

„Pak tímto dnem potřeba péče končí a dítě se i se svými spolužáky vrací do kolektivu,“ dodává ČSSZ.

Krizové ošetřovné při karanténě či izolaci mimo školu

O ošetřovné při karanténě a izolaci, ke které nedošlo ve školním zařízení, žádají pečující osoby s pomocí formuláře zvaného Rozhodnutí o potřebě ošetřování. Ten vystavuje dětský lékař. Ošetřovné na dítě, kterému hygiena nebo lékař nařídil karanténu či izolaci mimo školní zařízení, se přiznává jen na děti do deseti let věku. Výjimka jsou starší děti s uznaným zdravotním handicapem. V praxi se pro tento druh ošetřovného zaběhl výraz krizové ošetřovné.

Ošetřovné za duben a květen pro OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] mohou o ošetřovné na dítě do 10 let a starší se zdravotním handicapem za měsíce duben a květen žádat od pondělí 31.5. Žádosti přijímá MPO, jež je správcem mimořádné dotace, nejpozději do 30. června. Výše příspěvku za každý den omezení činí 400 Kč. Mezi pečovatele úřad rozdělí až 260 milionů Kč.

Nejrychleji podporu živnostníci načerpají elektronickým podáním žádosti [formulář zde], kterou odešlou na MPO svou datovou schránkou. Vyloučeny nejsou ani žádosti podané e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem a poštou. Osobně žádosti o ošetřovné úřad z bezpečnostních důvodů nepřijímá. Při rotační výuce žádá OSVČ o podporu jen za dny distanční výuky. Pokud se děti splňující podmínky pro ošetřovné střídaly, pak je žadatel v žádosti uvádí všechny.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here