Deficit státního rozpočtu byl ke konci června přes 265 mld. Kč

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci června deficitem ve výši 265,1 miliardy korun. Po očištění o příjmy z EU a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 269,6 miliardy korun.