Deficit státního rozpočtu byl ke konci června přes 265 mld. Kč

252
statniho
Foto: FinTag.cz

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci června deficitem ve výši 265,1 miliardy korun. Po očištění o příjmy z EU a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 269,6 miliardy korun. Uvedlo to Ministerstvo financí ČR [MF ČR].

Celkové příjmy státního rozpočtu meziročně vzrostly o 1,9 procenta a výdaje o 9,3 procenta. Oproti květnu se deficit hospodaření rozpočtu prohloubil o 10,1 miliardy korun. To je podle MF ČR druhý nejlepší meziměsíční výsledek od února 2020.

„Dopady rozvolnění se promítly zejména do výběru daní včetně pojistného, který byl na úrovni státního rozpočtu meziročně vyšší o 30,8 miliardy korun. Čímž překročil i úroveň inkasa z června 2019 o téměř čtyři miliardy korun,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová [za ANO].

MF ČR: Saldo státního rozpočtu za leden až červen [v mld. Kč]
2016 2017 2018 2019 2020 2021
 40,6 4,6 -5,9 -20,7 -195,2 -265,1
-30,8 -13,2 -28,4 -22,8 -195,8 -296,6

[Pozn.: První řádek – saldo celkem, druhý řádek – saldo bez vlivu EU/FM]

Její slova potvrdil analytik Komerční banky [KB] František Táborský: „Zásadní položkou byla pololetní záloha na dani z příjmu právnických osob. Ta překonala očekávání Ministerstva financí a inkaso za celé první pololetí dosáhlo 90 procenta celoročního plánu. Vyšší příjmy zaznamenala i daň z příjmu fyzických osob a pojistné.“

Upozornil zároveň na to, že stále výrazně zaostává výběr daně z přidané hodnoty [DPH] a spotřebních daní. To by se však podle něj mělo změnit v druhé polovině roku, kdy by měla ekonomika růst. Celkově ale již nyní vláda získala o 16,2 miliardy korun více oproti plánu ministerstva.

Jak si stojí příjmy rozpočtu

Příjmy rozpočtu v červnu vůbec letos poprvé překročily úroveň stejného období minulého roku [+1,9 %, +13,1 mld. Kč]. K obratu trendu, jak již bylo řečeno, přispěl zejména výběr daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. Přesto k růstu příjmů nejvíce přispělo inkaso pojistného na sociální zabezpečení [+20,8 mld. Kč]. Příjmy mírně vylepšil i únorový mimořádný výnos z aukce kmitočtů mobilním operátorům v objemu 5,6 miliardy korun. Příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů byly o 2,8 mld. Kč nižší.

Do inkasa daně z příjmů fyzických osob placené plátci [-35,5 %, -20,1 mld. Kč] se v meziročním srovnání promítlo zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka. Inkaso podle ministerstva negativně ovlivnil i kompenzační bonus vyplacený v průběhu letoška s dopadem 11,7 mld. korun. Inkaso za květen a červen naopak zvýšila výplata odměn zdravotníkům.

Výdaje státního rozpočtu

Pro tempo růstu celkových výdajů ve výši 9,3 procenta [+82,9 mld. Kč] byl nadále určující vývoj běžných výdajů [+10,6 %, +88,3 mld. Kč]. Naopak kapitálové výdaje meziročně klesly o 8,3 procenta [-5,4 mld. Kč]. MF ČR přitom uvedlo, že dynamika růstu běžných výdajů v červnu již mírně zpomalila.

Na objemově nejvýznamnějších sociální dávkách [+12,6 mld. Kč] se nejvíce podílely výplaty důchodů [+14,3 mld. Kč]. Do jejich výše se v roce 2021 promítá valorizace starobních důchodů o 5,8 procenta. Z dávek nemocenského pojištění [-1,5 mld. Kč] rostlo hlavně nemocenské [+1,4 mld. Kč] a peněžitá pomoc v mateřství [+0,3 mld. Kč].

Běžné transfery podnikatelským subjektům [+32,4 mld. Kč] zvýšily náhrady mezd a pojistného v rámci programu Antivirus A, A Plus a B v celkovém objemu 24 miliard korun [+10,4 mld. Kč].

A dále:
  • Covid Nájemné: 5,7 mld. Kč
  • Covid Gastro – Uzavřené provozovny: 3,2 mld. Kč
  • Covid Ubytování: 3,0 mld. Kč
  • Covid Lyžařská střediska: 0,8 mld. Kč
  • Covid Kultura: 0,8 mld. Kč
  • Covid Sport II: 0,5 mld. Kč
  • Covid Podpora cestovního ruchu: 0,3 mld. Kč
  • Agricovid: 0,2 mld. Kč

V rámci nově vyhlášených programů podpory podnikatelů Covid 2021 a Nepokryté náklady bylo vyplaceno již 9,3 mld. Kč. Na růst transferů měl dále vliv převod prostředků určených na útlum a odkup dolů OKD, a.s. [1,5 mld. Kč].

Neinvestiční transfery územním rozpočtům [+18,8 mld. Kč] představují v prvé řadě prostředky na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků na středních a základních školách [+11,7 mld. Kč]. Ty se v tomto roce zvyšují o devět procent.

Kapitálové výdaje a náklady na zdravotnictví

Kapitálové výdaje jsou počátkem roku tradičně nižší, což souvisí s realizací investic převážně v druhé polovině roku. Jejich objem zatím představuje přibližně třetinu rozpočtu a meziroční pokles o 5,4 miliardy korun výrazně ovlivnily nepravidelné transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury [SFDI]. Pro rok 2021 byly investice státu naplánovány v rekordní výši 187,5 miliardy korun.

„Doposavad bylo utraceno necelých 60 miliard korun z plánovaných 187,5 miliard korun. Prozatím tempo čerpání odpovídá průměru předchozích let, tudíž lze předpokládat, že by ambiciózní plán mohl být naplněn. Celkově tak výdajová strana předbíhá plán ministerstva o 31,2 miliardy korun,“ komentuje František Táborský.

Nemocnice, které jsou obchodními společnostmi, získaly v průběhu dubna a května 5,3 miliard korun na mimořádné finanční ohodnocení svých zaměstnanců. A jsou tu i další náklady na zdravotnictví. Zákonem upravené zvýšení měsíčních plateb veřejného zdravotního pojištění za státní pojištěnce o dvě třetiny proti stavu k 1. lednu 2020 vedlo k meziročnímu růstu o 22,4 miliardy korun. Transfer ze státního rozpočtu tak pokrývá okolo 35 % výdajů na veřejnou zdravotní péči.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here