Deficit státního rozpočtu v červenci stoupl o 15 miliard korun

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci července deficitem 279,4 miliardy korun. Po očištění o příjmy z EU a finanční mechanismy, stejně jako o výdaje na tyto projekty, byl deficit 281,3 miliardy korun.