Deficit státního rozpočtu v červenci stoupl o 15 miliard korun

248
statniho_rozpoctu
Foto: FinTag.cz

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci července deficitem 279,4 mld. korun. Po očištění o příjmy z EU a finanční mechanismy, stejně jako o výdaje na tyto projekty, byl deficit 281,3 miliardy korun.

Deficit hospodaření rozpočtu se oproti červnu prohloubil o 14,3 miliardy korun. Dopady rozvolnění se promítly zejména do výběru daní včetně pojistného.

„Jejich objem byl v průběhu července meziročně vyšší o 10,9 miliardy korun, čímž překročil i úroveň inkasa z července předkrizového roku 2019,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová [za ANO].

Deficit státního rozpočtu byl ke konci června přes 265 mld. Kč

Podle jejích slov jde o pokračování trendu významného zpomalení růstu schodku a postupného navracení ekonomiky do normálního stavu. To, když druhý měsíc v řadě došlo k výrazně nižšímu propadu salda, než tomu bylo v prvních pěti měsících roku.

„Tempo prohlubování tohoto deficitu v posledních dvou měsících výrazně zpomalilo, a to v důsledku uvolnění pandemických restrikcí a pozorovaného oživení ekonomiky,“ potvrdil její slova ekonom Komerční banky [KB] Martin Gürtler.

Příjmy státního rozpočtu

Příjmy státního rozpočtu na konci července zrychlily tempo růstu na 2,4 procenta [+19,3 mld. Kč]. Daňové příjmy bez pojistného meziročně vzrostly o 0,7 procenta [+2,6 mld. Kč]. Inkaso pojistného na sociální zabezpečení stouplo o 9,6 procenta [+29,9 mld. Kč]. K obratu přispěl zejména výběr daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty.

Deficit státního rozpočtu dosáhl na konci května 255 miliard

MF ČR potvrdilo, že do inkasa daně z příjmů fyzických osob placené plátci [-35,5 %, -24,6 mld. Kč] se v meziročním srovnání promítá vliv daňových změn účinných od roku 2021. To je zejména snížení základu daně o více než 25 procent a zvýšení slevy na poplatníka. Inkaso dále negativně ovlivnil kompenzační bonus vyplacený v průběhu roku 2021 s dopadem 12,0 mld. Kč na příjmy státního rozpočtu. Inkaso v posledních měsících naopak navýšila výplata odměn zdravotníkům.

Deficit státního rozpočtu je teď v dubnu minus 192 mld. Kč

Podle MF ČR se na inkasu daně z příjmů právnických osob [+52,7 %, +26,4 mld. Kč], podobně jako u daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky [+3,9 mld. Kč], se v meziročním srovnání projevila opatření ke zmírnění dopadů restrikcí. Jedná se především o faktický posun lhůty pro podání přiznání a zaplacení daně v roce 2020 a o plošné zrušení červnové zálohy v roce 2020. Na inkaso v červenci měla pozitivní dopad úhrada vyrovnání za zdaňovací období roku 2020.

A dále:
 • Příspěvky z pojistného na sociální zabezpečení: +9,6 %, +29,9 mld. Kč.
 • Inkaso daně z přidané hodnoty: +3,7 %, +5,9 mld. Kč
 • Inkaso spotřebních daní: -7,1 %, -5,9 mld. Kč

Výdaje státního rozpočtu

Pro tempo růstu celkových výdajů ve výši 9,2 % [+93,6 mld. Kč] byl i nadále určující vývoj běžných výdajů [+10,9 %, +102,2 mld. Kč]. Kapitálové výdaje meziročně klesly o 10,4 procenta [-8,6 mld. Kč].

Deficit rozpočtu je za první letošní tři měsíce 125,2 mld. Kč

Na objemově nejvýznamnějších sociální dávkách [+10,2 mld. Kč] se nejvíce podílely výplaty důchodů [+14,6 mld. Kč]. Do jejichž výše se v roce 2021 promítá valorizace starobních důchodů o 5,8 procenta.

Z dávek nemocenského pojištění [-3,5 mld. Kč] rostlo hlavně nemocenské [+1,1 mld. Kč] a peněžitá pomoc v mateřství [+0,4 mld. Kč]. Naopak ošetřovné [-5,1 mld. Kč] ovlivnila vysoká základna předchozího roku. Z ostatních dávek se zvýšily výsluhový příspěvek [+0,4 mld. Kč] a příspěvek na živobytí [+0,2 mld. Kč]. Podpory v nezaměstnanosti vzrostly o 0,1 mld. Kč.

Schodek státního rozpočtu dosáhl na konci února 86,1 mld. Kč

Běžné transfery podnikatelským subjektům [+33,9 mld. Kč] zvýšily náhrady mezd a pojistného v rámci programu Antivirus A, A Plus a B v celkovém objemu 25,5 mld. Kč [+9,8 mld. Kč].

Dále pak programy:

 • Covid – Nájemné: 5,7 mld. Kč
 • Covid Gastro – Uzavřené provozovny: 3,2 mld. Kč
 • Covid – Ubytování: 3,0 mld. Kč
 • Covid – Lyžařská střediska: 0,8 mld. Kč
 • Covid – Kultura: 0,8 mld. Kč
 • Covid – Sport II: 0,5 mld. Kč
 • Covid – Podpora cestovního ruchu: 0,3 mld. Kč
 • Covid – Agricovid: 0,2 mld. Kč

V rámci nově vyhlášených programů podpory podnikatelů Covid 2021 a Nepokryté náklady bylo vyplaceno již 11,7 mld. Kč.

Náklady rozpočtu na zdravotníky a zdravotnictví

Nemocnice, které jsou obchodními společnostmi, získaly v průběhu dubna a května 5,3 mld. Kč na mimořádné finanční ohodnocení svých zaměstnanců. Zákonem upravené zvýšení měsíčních plateb veřejného zdravotního pojištění za tzv. státní pojištěnce o dvě třetiny proti stavu k 1. lednu 2020 vedlo k meziročnímu růstu o 23,5 mld. Kč. Transfer ze státního rozpočtu tak pokrývá okolo 35 % výdajů na veřejnou zdravotní péči.

Deficitní hospodaření státu nelze přičítat jen vlivu pandemie

Běžné transfery příspěvkovým a podobným organizacím meziročně vzrostly o 2,1 mld. Kč. A to přesto, že byly loni zatíženy oddlužením vybraných nemocnic s dopadem 6,6 mld. Kč. Převážil tak efekt navýšení o prostředky určené na mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče [4,8 mld. Kč] a také vyšších transferů vysokým školám [+2,7 mld. Kč].

Výdaje na učitele, sociální služby a kapitálové výdaje

Neinvestiční transfery územním rozpočtům [+23,0 mld. Kč] představují v prvé řadě prostředky na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků na středních a základních školách [+12,1 mld. Kč]. Ty se v tomto roce zvyšují o 9 procent.

Za meziročním navýšením stál i převod prostředků určených na financování sociálních služeb [+5,9 mld. Kč], které byly rozhodnutím vlády podpořeny téměř 4 mld. Kč nad rámec původního rozpočtu. V dubnu a květnu byly municipalitám uvolněny prostředky na mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče [2,0 mld. Kč]. Stát obcím a krajům také vyplatil příspěvky na zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 [4,1 mld. Kč].

Státní rozpočet 2020 skončil deficitem 367 miliard korun

Objem kapitálových výdajů státu zatím představuje 40,5 procent rozpočtu a meziroční pokles o 8,6 mld. Kč nejvíce ovlivnily nepravidelné transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury [-4,1 mld. Kč]. I přesto jsou výrazně vyšší než před krizí. Pro rok 2021 byly investice státu naplánovány v rekordní výši 187,5 mld. Kč.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here