Milostivé léto dostane z dluhů až desítky tisíc lidí

Čas pro uplatnění dluhové amnestie zvané milostivé léto začne běžet 28. října 2021 a skončí 28.1. 2022. V těchto třech měsících mohou lidé splatit dluhy vůči veřejné instituci bez penále, pokut a sankcí.