Ovdovělý důchodce bere jen jeden z důchodů v plné výši

Souběh starobního a vdovského či vdoveckého důchodu v plné výši česká legislativa vylučuje. Nabízí jen vyšší z důchodů, nižší sníží o polovinu. Důchody ČSSZ standardně vyplácí rok.