Nemovitosti je třeba finančnímu úřadu přiznat do 31. ledna 2022

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí vlastníci nemovitostí podávají nejpozději do 31. ledna 2022. Přiznání se odevzdává i při změně u stavby, jejím darování nebo při změně výměry pozemku.