Nemovitosti je třeba finančnímu úřadu přiznat do 31. ledna 2022

10624
priznani
Ilustrační foto: Pixabay.com

Přiznání k dani z nemovitých věcí vlastníci nemovitostí podávají nejpozději do 31. ledna 2022. Přiznání se odevzdává i při změně u stavby, jejím darování nebo při změně výměry pozemku. Daň je splatná do 31. května 2022.

Na podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí mají vlastníci pozemků, staveb nebo bytových či nebytových jednotek čas nejpozději do konce ledna 2022. Zaplatit pak musejí vyměřenou daň nebo její první splátku nejpozději do 31. května 2022. Daňové přiznání naopak neodevzdává poplatník, který ho podal v uplynulých letech a u jím vlastněné nemovitosti se nic nezměnilo.

„Pro podání daňového přiznání doporučuje Finanční správa využít online finanční úřad, pomocí kterého můžete podat daňové přiznání elektronicky z pohodlí domova,“ upozorňuje veřejnost Finanční správa ČR [FS ČR] ve svých pokynech s tím, že nejpohodlnější způsob úhrady daně z nemovitých věcí je SIPO.

Finanční správa spustila ostrý provoz stránek Mojedane.cz

„Stačí se nejpozději do 31. ledna přihlásit na finančním úřadě. Kdo nemá SIPO ani datovou schránku, může dostávat údaje pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail,“ radí FS ČR.

Pro zasílání údajů k platbě daně z nemovitých věcí do emailové schránky pak podle finanční správy stačí požádat na finančním úřadě. Pro daný rok však vždy nejpozději do 15. března.

Přiznání se podává i při přístavbě nebo nástavbě

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podávají všichni, kdo v roce 2021 nově nabyli do vlastnictví pozemek, byt nebo i nebytovou jednotku. Změny finančnímu úřadu v termínu do 31.1. ale oznamují i ti, kdo nemovitost třeba darovali, prodali či zkrátka nějakým způsobem pozbyli. Tedy v případě, kdy už nejsou jejími majiteli zapsanými v katastru nemovitostí.

„Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, musí také podat daňové přiznání. Pokud všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2021 pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti,“ radí FS ČR.

Rok 2022 nepřináší jenom vyšší důchody, jsou tu i další změny

Zapomenout podat dokument ale nesmí ani lidé, kteří loni přistavovali k již nahlášené nemovitosti, nebo u ní provedli přístavbu nebo její část třeba naopak odbourali. Došlo totiž ke změně ve výměře nemovitosti. A to musí poplatníci daně stejně jako nové nabytí nemovitosti taktéž zavčasu nahlásit.

„Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí. Dále je nutné upozornit, že i část budovy nebo inženýrské stavby, je-li dokončená a užívaná, je předmětem zdanění,“ upozorňuje finanční správa.

V takových případech mohou lidé zaslat údaje z posledního přiznání pro předvyplnění přiznání k dani. Nevyplňují do daňového formuláře již v minulosti přiznané nemovitosti.

Změna koeficientu není důvod k novému podání

Daňové přiznání k nemovitým věcem naopak úřadu nepodávají lidé, kteří jej odevzdali v minulých letech a u jejich nemovitostí se nic nezměnilo [výměra, vlastnictví, aj.]. Důvod pro podání nového formuláře není ani změna koeficientu pro výpočet daně. Částku podle něj totiž aktualizuje sám finanční úřad.

„Je-li jedinou změnou ve vztahu k nemovité věci k 1. 1. 2022 změna koeficientu – daňové přiznání se nepodává, správce daně tyto změny automaticky zohlední při výpočtu daně na aktuální rok sám,“ potvrzuje finanční správa.

MF ČR chce na poslední chvíli navýšit limit pro plátce DPH

Závěrem dodejme, že vyměřenou daň z nemovitých věci musí její vlastník finančnímu úřadu zaplatit nejpozději do 31. května. Vlastníci nemovitostí tak dostanou tradičně upozornění o jejich daňové povinnosti formou složenky, emailovou nebo datovou zprávou. Pokud si tedy o takový způsob doručování u finančního úřadu požádali.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here