Příspěvek za ubytování běženců vyplácí kraj vždy až po dohodě

Ubytování běženců si soukromníci domlouvají s kraji, s nimiž i uzavírají nájemní smlouvu. Příspěvek za ubytování od státu tak poskytovateli vyplácejí kraje. Úřady již řeší vystěhovávání současných nájemníků kvůli kompenzacím za Ukrajince.