Deficit bezmála 200 miliard je dle Stanjury „obrazem reality“  

Hospodaření státního rozpočtu na konci května vykázalo deficit ve výši 189,3 miliardy korun. Po očištění o příjmy a výdaje a finančních mechanismů EU je deficit ještě vyšší – 190,4 miliardy korun.