Nepřímé zdanění práce v ČR dál patří k nejvyšším na světě

Česko mělo v roce 2021 nejvyšší odvody na sociální a zdravotní pojištění ze zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Naopak celkové daňové zatížení práce vůči HDP je v Česku slabě pod průměrem OECD.