Jurečka: Rodičům s 3 a více dětmi výchovné zůstane

Výchovné 500 Kč na dítě za pár let nahradí rodinný vyměřovací základ, který při výpočtu důchodu zohlední dobu strávenou na rodičovské dovolené podle v té době průměrné mzdy. Rodičům se třemi a více dětmi k tomu zůstane i výchovné.