Průměrný plat státních zaměstnanců je 43 699 korun

Česko mělo v roce 2022 druhé nejvyšší odvody na povinné pojistné mezi zeměmi Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj [OECD]. Průměrný plat státních zaměstnanců je v Česku 43 699 korun, meziročně se zvýšil o tři procenta.