ČR zažádá o podporu na evropské centrum excelence umělé inteligence. Právě umělá inteligence [Artificial Intelligence – AI] se stává oblastí, kam půjdou v následujících letech významné peníze z unijního rozpočtu.

„Chceme se účastnit evropské soutěže o umístění jednoho z center excelence v oblasti AI v České republice. To je náš cíl,“ uvádí vedoucí Oddělení koordinace digitální agendy, ÚV ČR Jan Míča.

Podle něj se stala umělá inteligence na evropské úrovni silným tématem v posledních letech. Kdy se ukázalo, že v oblasti IT technologií, internetu, umělé inteligence Evropa zaostává za Spojenými státy i Čínou.

„Ukázalo se, že na evropské úrovni chybí projekt, plán, jak více participovat na rozvoji umělé inteligence a digitálních technologií,“ upřesňuje Jan Míča.

Od té doby Evropská komise vydala několik strategických dokumentů/politik. V nich sama komise konstatuje nízkou úroveň investic v Evropě oproti USA a Číně do umělé inteligence.

Co se děje v Komisi

Současnou situaci charakterizuje odborník na IT z Fakulty informačních technologií na ČVUT v Praze [FIT ČVUT] Pavel Kordík slovy, že ze strany unie je poptávka po vlastních evropských AI strukturách, včetně těch lokálních.

„Jedním z cílů unie je vytvořit společný evropský datový prostor,“ vysvětluje Pavel Kordík.

Podle odborníků by bylo možné data v něm jednoduše v souladu s platnými předpisy sdílet přes hranice. Evropská unie si od toho slibuje získání větší nezávislosti na amerických či čínských dodavatelích IT technologií.

Komise proto stanovila, že do konce roku 2020 půjde na výzkum a inovace v oblasti umělé inteligence nejméně 20 miliard eur. A v následujícím desetiletí více než 20 miliard eur ročně. A to jak z unijních a národních, tak i soukromých investic.

„Jednotný digitální trh má zásadní význam pro hospodářský růst a tvorbu pracovních míst,“ uvedl například místopředseda Evropské komise Andrusa Ansipa, v jehož agendě je právě AI.

[Nejméně sedm miliard eur chce unie dát do AI prostřednictvím programu Horizont Evropa a Digitální Evropa.]

Centrum excelence jako příležitost

Podle Jana Míči se to ukazuje jako příležitost pro Českou republiku, která má již zpracovanou Národní strategii umělé inteligence v České republice [NAIS].

„V případě výzvy na umístění centra excelence AI v ČR jde o to, abychom se připravili na to, co po nás bude Evropská komise chtít,“ upřesňuje Jan Míča.

Zájem na umístění evropského centra excelence do ČR potvrzuje i náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko.

„V náš prospěch hovoří i to, že do roku 2021 lze vyjednávat o podobě dalšího programovacího období. Kam půjdou dotace, jak a na co budou navázány,” upřesňuje.

Dodává, že akademické konsorcium, které by bylo žadatelem o peníze na umístění Evropského centra excelence v ČR, má vzniknout nejpozději do listopadu 2019.

Praha je atraktivní

Podle Pavla Kordíka dává snaha o umístění Evropského centra excelence v ČR svůj smysl. V minulosti uvedl, že například Praha je silným AI hubem již nyní.

„Jen na naší fakultě absolvuje každý rok několik desítek studentů schopných pracovat právě v oblasti AI. Sice často odcházejí do zahraničí, ale poslední dobou stále častěji zůstávají v Praze. Důvod je, že zahraniční firmy u nás otevírají svá výzkumná centra,“ uzavírá.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here