Mezi expaty je aktuálně nejatraktivnější zemí Kanada

1302
expaty
Toronto je se svými 2,95 miliony obyvatel nejlidnatějším městem Kanady a zároveň hlavním městem provincie Ontario. Je situováno v jižní části provincie, na severozápadním břehu stejnojmenného jezera. / Foto: Pixabay.com

Vzrušující, obohacující a globálně mobilní životní styl, který dříve vystihoval “sen expata”, se změnil. Alespoň to tvrdí autoři každoročního průzkumu Cigna 360 Global Well-Being Survey mezi 11 922 expaty po celém světě.

Nejatraktivnější zemí pro expaty, lidi žijící a pracující mimo svou vlast, je podle průzkumu Kanada. Na druhém místě jsou Spojené státy a Austrálie. Přestěhovat se do Kanady plánuje jedenáct procent respondentů. Naprostá většina expatů žijících v Evropě a Austrálii je přesvědčena, že tam zůstane. Totéž nelze říci o cizincích pracujících v Asii. Jen pět procent respondentů chce zůstat v Indii. V případě pevninské Číny je to 16 procent.

Do jejich rozhodování promlouvá i věk. Pouze 13 procent expatů starších 50 let uvedlo, že se chtějí přestěhovat do zahraničí. Naopak 37 procent dotazovaných ve věku 18 až 24 let by se rádo znovu přestěhovalo, stejně tak 34 procent osob ve věku 25 až 34 let.

Studie zjistila, že 73 procent současných expatů a 75 procent těch, kteří plánují změnit zemi svého působení v příštích dvou letech, po pandemii přehodnotilo své životní priority. Životní styl nahradily finance jako hlavní prioritu pro ty, kteří plánují stěhování do zahraničí. Důležitějším kritériem pro volbu destinace se stala i úroveň zdravotní péče v dané zemi.

Expati se stávají vyhořelými

Výsledky průzkumu dále ukázaly, že životní nepohoda expatů dosáhla historického maxima. Stres jako problém uvádí 90 procent z nich. Zhruba 98 procent jich pak pociťuje vyhoření.

„Příznaky vyhoření jsou pravděpodobně způsobeny neschopností vypnout od práce. Mnoho z nich tak přehodnocuje své životní a pracovní priority, aby byli flexibilnější nebo blíže rodině a přátelům,“ uvedli autoři průzkumu.

Další problém dle nich je, že expati zažívají silný pocit izolace. Až 87 procent z nich uvádí, že se cítí bezmocní, uvěznění nebo poražení. 86 procent pociťuje odloučení a osamocení. Zároveň více než třetina z nich [38 %] vyjadřuje obavy nebo nejistotu ohledně své finanční situace. Tento stav je v různé míře způsoben faktory souvisejícími s životním stylem, profesními příležitostmi a pracovní kulturou.

Důležitá se tak stává rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Více než čtvrtina lidí, kteří plánují odejít ze své země, uvedli, že je pro ně rozhodující flexibilní pracovní doba. Přibližně 16 procent respondentů chce mít možnost pracovat odkudkoli na světě.

Globální životní styl dostává trhliny, platí to i pro expaty

Jason Sadler, generální ředitel společnosti Cigna International Markets, uvedl, že zaměstnavatelé čelí skutečné výzvě, jak se vyrovnat s touto změnou životního stylu a přehodnotit nabídku pro zahraniční pracovníky.

„Zaměstnavatelé mohou v budoucnu čelit velkým výzvám při náboru zaměstnanců ze zahraničí. Vzrušující, obohacující a globálně mobilní životní styl, který dříve vystihoval ´sen expata´, se změnil. V současné době stále více lidí, kteří plánují emigrovat, bere v úvahu otázky související s životním stylem, rodinou a přáteli,” řekl.

Dodal, že i zdravotní péče se stala prioritou pro všechny skupiny. 23 procent stávajících expatů pak zvažuje přestěhování do jiné země, aby získali přístup k lepší zdravotní péči.

„Je pravděpodobné, že od nynějška budou muset organizace přehodnotit způsob, jakým získávají zaměstnance ze zahraničí. Osobní a rodinné potřeby jsou nyní při rozhodování na prvním místě. Což může ovlivnit výhody, které expati upřednostňují při výběru pracovních pozic,” dodal Sadler.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here