Výluky jsou ty situace, kdy pojišťovna zkrátí pojistné plnění, anebo ho docela odmítne vyplatit. Výluky jsou vždy uvedeny v pojistné smlouvy, byť ne vždy jsou zcela jasně formulovány. Prostřednictvím výluk se pojišťovny brání pojistným podvodům a taktéž vylučují věci, které nechtějí platit.

Výčet výluk je v pojistné smlouvě uveden ve všeobecných obchodních podmínkách a pak ve zvláštních pojistných podmínkách. Ve zvláštních pojistných podmínkách jsou výluky více rozvedeny. V případě životního pojištění patří k typickým výlukám vyloučení plnění u rizika úmrtí, pokud pojištěný spáchá sebevraždu dříve než dva roky od podpisu smlouvy, případně přijde o život v rizikových situacích, jako je třeba válečný konflikt.

Výluky a psychické problémy aj.

Pojišťovny často do výluk uvádějí krytí těch rizik, které jsou známy před počátkem pojištění. Jako jsou třeba psychické poruchy, problémy se zády, újmy plynoucí z profesionálního sportu nebo rizikových činnosti. Jako je třeba horolezectví, parašutismus, paragliding, potápění, bojové sporty a podobně. Na trhu jsou ale i pojišťovny, které kryjí zdravotní problémy i za situace, že ty byly a jsou známy a pojištěný je již léčí nebo léčil. Za tuto možnost si účtují přirážky.

Nejvíce výluk obsahují smlouvy sjednané u úrazového pojištění. Pojišťovny tak například neuznávají úrazy, jejichž původ vychází z takzvaných zdravotních příčin. Jestliže se tedy někomu stane úraz třeba z důvodu výhřezu meziobratlové ploténky, kýly a podobně, pojišťovna mu odmítne vyplatit pojistku.

Ale znovu na trhu jsou i pojišťovny, které tato rizika pojistí výměnou za vyšší pojistné. Velice pěkně to je vidět na tuzemském trhu u pojištění rizika invalidity z důvodu psychických nemocí. Což se stává jak u dětí, tak u dospělých. Přibližně polovina tuzemských pojišťoven dá plnění tohoto rizika do výluk, polovina toto riziko pojistí, byť za cenu vyššího pojistného.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here