Většina rodičů tápe v tom, co by měli chtít od dětské pojistky

311

Dětské pojistky bývají pro rodiče často oříškem. U dětské pojistky je důležité rozlišovat, zda je jejím cílem pojistit dítě před vážnými životními riziky, anebo mu prostřednictvím dětské pojistky spořit. Kdo chce dítěti spořit, měl by se poohlednout po jiných produktech. Kdo chce dítě pojistit, měl by se soustředit na správné nastavení jeho ochranu před zdravotními riziky.

Odborníci se shodují v tom, že životní pojistka není vhodným nástrojem na spoření dětem. V tomto ohledu jsou podle nich mnohem výhodnější jiné spořicí nástroje. Třeba stavební spoření, podílové fondy nebo spořicí účty.

Naopak pojistit dítě podle nich dává smysl, když slouží ke krytí rizik spojených s vážnou nemocí, trvalými následky úrazu nebo invaliditou. Dětská pojistka ale může pomoci i ve chvíli, kdy jeden z rodičů musí zůstat doma s nemocným dítětem a přestane vydělávat peníze.

Důležité je správné nastavení dětské pojistky

Praxe ukazuje, že většina uzavřených dětských pojistných smluv není správně nastavená. Většinou totiž kryje krátkodobé zdravotní problémy, jako je krátkodobá hospitalizace nebo denní odškodné spojené s úrazem. Pojistka tedy slouží spíše jako bolestné, ale nikterak nepomůže v momentě, kdy se dítě stane něco skutečně vážného. Dítě se stane třeba invalidní či vážně onemocní. Smutnou praxí pak bývají pojistné smlouvy, v níž jsou děti pojištění proti riziku úmrtí, ale na nic dalšího.

Podle odborníků by pojistka dítěte měla krýt trvalé následky úrazu. A to ideálně minimálně ve výši jednoho milion korun. Měla by krýt riziko vážných nemocí s pojistnou částkou sjednanou minimálně ve výši půl milionu korun. Dále by měla krýt riziko invalidity. Invalidita totiž může znamenat i úplné vyřazení dítěte z budoucího plnohodnotného pracovního procesu.

Dobré je i vědět, že mnohé pojišťovny u krytí invalidity dětí většinou vylučují psychické příčiny, které jsou častým důvodem dětské invalidity. Pojišťovny v mnoha případech vylučují z pojistného plnění i vrozené vady dítěte, i když ty lze pojistit v pojištění rodiče. A tím se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu.

Jak správně pojistit dítě

Dobře pojistit dítě znamená hlavně dobře pojistit sebe sama jako rodiče. Sjednat připojištění dítěte přitom lze i v pojistce dospělého. Důvod? Dítě většinou není ten člen rodiny, který rodinu živí, takže rodině při zdravotních problémech většinou nehrozí propad příjmů. I z tohoto důvodu je pojištění dítěte vždy jen doplňkové pojištění k pojištění rodiče. Ostatně i v něm se lze pojistit proti situaci, kdy jeden z rodičů musí zůstat doma, aby se mohl starat o nemocné dítě. Což v praxi bude znamenat, že přestane vydělávat peníze.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here