Jak zažádat o důchod? A to i ten předčasný? I jak si přivydělat?

2594
Jak zažádat o důchod
Foto: Pixabay.com

Důchodobé pojištění poskytuje starobní, invalidní, vdovský/vdovecký a sirotčí důchod. Pro schválení žádosti o čerpání starobního důchodu musí žadatel splnit dvě podmínky. Dosáhnout zákonem stanovený důchodový věk a být pojištěn po určenou dobu. Jak zažádat o důchod i ten předčasný? I jak si přivydělat?

Věk pro odchod do penze se postupně zvyšuje. U lidí narozených po roce 1971 je jednotný důchodový věk 65 let pro ženy i muže. Ženy narozené roku 1969 a dále už nezohledňují v penzijním věku ani počet dětí. S výjimkou žen s pěti a více dětmi. Potřebná doba pojištění, je v současné době 35 let. Tzn. 35 let musí být žadatel účasten na důchodovém pojištění.

Podmínky pro přiznání důchodu

 • Splnit dobu pojištění, a to už ke dni jeho přiznání
 • Splnit důchodový věk

Před rokem 2010 byla doba pojištění potřebná pro odchod do starobního důchodu 25 let. Dnes je to 35 let. V ČR využívané jsou předčasné penze. Ovšem předtím, než začne budoucí senior uvažovat o předčasném důchodu, měl by určitě vědět, že jeho rozhodnutí je nevratné a vylučuje nárok na řádný starobní důchod. Doba, o kterou chce žadatel jít do důchodu dříve, mu sníží jeho výši důchodu.

Jak zažádat o důchod předčasně

Je-li důchodový věk žadatele nižší než 63 let, nárok na předčasný starobní důchod vzniká ode dne, od kterého do dosažení důchodového věku chybí nejvýše tři roky. Pokud je důchodový věk zájemce o předčasný důchod alespoň 63 let a zároveň dosáhl věku 60 let, nárok na předčasný starobní důchod vzniká nejdříve ode dne, od kterého do dosažení důchodového věku chybí nejvýše pět let.

Výplata předčasného starobního důchodu nenáleží do dosažení důchodového věku. Pokud by zájemce o něj vykonával výdělečnou činnost, která zakládá účast na důchodovém pojištění. Nebo také, pokud osoba pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. Jinak řečeno, není možné čerpat předčasný důchod a vykonávat výdělečnou činnost, která zakládá účast na důchodovém pojištění.

Dobrovolné důchodové pojištění

V některých případech si mohou žadatelé, kterým chybí potřebná doba pojištění, tuto chybějící dobu doplatit dobrovolným důchodovým pojištěním. Přihláška se podává na místně příslušném OSSZ. Pojistné na dobrovolné důchodové pojištění se platí vždy za celé kalendářní měsíce a jeho minimální výše se každý rok mění. Údaje o době pojištění lze ověřit prostřednictvím písemné žádosti na OSSZ anebo online náhledem na „konto“ pojištění na adrese eportal.cssz.cz.

Do důchodu se nechodí povinně

Dosažení důchodového věku a splnění doby pojištění však není důvod do důchodu odcházet. Například i ukončovat pracovní poměr. Člověk může nadále pracovat i po vzniku nároku na starobní důchod. Dokonce si tímto „přesluhováním“ navýší procentní výměru důchodu.

Typy důchodů: Jaká jsou řešení

 • Pobírat důchod v plné výši a procentní výměr důchodu se zvyšuje o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů. Zvýšení důchodu se ale neprovádí automaticky, ale pouze na základě písemné žádosti. Příjemci starobního důchodu, kteří při důchodu pracují nebo podnikají by si o přepočet důchodu měli žádat vždy po získání 360 dní výdělečné činnosti, nikoliv po několika letech nebo po ukončení zaměstnání.
 • Pobírat důchod ve výši poloviny a procentní výměra důchodu se zvýší o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti, to znamená o 3 % za rok.
 • Důchod nepobírat a procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti, to znamená o 6 % za rok.

Jak si přivydělat k důchodu

Přiznání předčasného starobního důchodu nebrání si přivydělat. Rozsah činnosti nebo spíše výdělku je ale limitována na rozdíl od řádného starobního důchodu. Přivýdělek v předčasném důchodu totiž nesmí založit účast na důchodovém pojištění. V praxi to znamená, že přivýdělkem je nejčastěji práce na základě dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele. A to s tím, že zúčtovaný započitatelný příjem nepřesáhne 10 tisíc korun za měsíc.

Možné je vykonávat i více zaměstnání malého rozsahu u téhož zaměstnavatele, nesmí ale příjem v kalendářním měsíci přesáhnout tři tisíce korun. Pro OSVČ platí podobné, a to že příjem z této činnosti nedosáhne částky, která by zakládala účast na důchodovém pojištění.

Invalidní důchodci a starobní důchod

Po dosažení věku 65 let zaniká nárok na invalidní důchod a ke dni zániku se mění v důchod starobní. Ten náleží starobnímu důchodci ve stejné výši jako do té doby vyplácený invalidní důchod. Starobní důchodce pak má i možnost požádat u OSSZ o přiznání a provedení výpočtu řádného starobního důchodu.

Žádost o důchod i se zpětnou

Žádost o starobní důchod se podává nejdříve čtyři měsíce před datem, od něhož má být důchod přiznán. Jinak by bylo řízení o přiznání důchodu přerušeno nebo zastaveno. Zažádat později je možné kdykoliv.

Mezi typy důchodů patří i zpětná výplata penze. Zpětně vyplácí OSSZ důchod maximálně za pět let, a to za podmínky, že už před pěti lety nárok na výplatu důchodu vznikl.

Daniel Tácha

2 KOMENTÁŘE

 1. Přeji pěkný den Mohu zažádat o předčasný důchod? Mám odpracováno 42 roků, ale 16.4.2021 mi bylo 60 roků. Z důvodu celkového tělesného vyčerpání bych však současnou práci už nezastal. Mohu tedy odejít do důchodu např. k 1.12.2021? Děkuji Jiří Jílek Moravský Krumlov 335

  • Dobré dopoledne, pane Jílku,

   Vaši konkrétní situaci o možnosti čerpání předčasného důchodu posoudí okresní správa sociálního zabezpečení. Stačí se tam nejlépe telefonicky objednat na konzultaci, obracejte se na OSSZ v místě Vašeho trvalého bydliště,
   30letou dobu pojištění splňujete, přesný termín odchodu do předčasného důchodu a jeho krácení pak přesně vypočítá právě OSSZ,

   přejeme hodně štěstí a zdraví,

   redakce FinTag.cz

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here