Podle zástupců Českých drah [ČD] jsou servis a péče o cestující při mimořádných událostech a závadách v provozu plně srovnatelné s tím, jak je to v těch nejvyspělejších a nejbohatších zemí EU. Fintag.cz přesto radí, kdy a jak mají lidé nárok na vrácení jízdného, když vlaky ČD nejedou, jak mají.

„Servis a péče o cestující Českých drah je při mimořádných událostech, závadách v provozu na nadstandardní úrovni. A to i v mezinárodním srovnání s nejvyspělejšími a nejbohatšími zeměmi,“ říká zástupce ředitele osobní dopravy Českých drah Lukáš Zástěra.

Dodává, že v zahraničí je obvyklé, že v případě mimořádných událostí je provoz bez náhrady zastaven do řádného obnovení provozu. Anebo je dokonce v případě ohlášených zhoršených povětrnostních podmínek i preventivně zastaven. A to i ve chvíli, kdy nedošlo k žádné mimořádné události.

„Tento provoz je zastaven bez náhrady. Znovu je obnoven až po zlepšení povětrnostních podmínek. Podobně dopravci v zahraničí většinou neřeší závady vozidel a vlaky odříkají. Snaha zajistit náhradní dopravu je tak u Českých drah vyšší než jinde,“ upřesňuje.

Kdy a jak žádat o tzv. návratku

K servisu Českých drah přitom patří i možnost získat zpět peníze za jízdenku, když vlaky ČD nedorazí do cílové stanice včas. Anebo tam nedorazí vůbec.

  • V případě zpoždění vlaku v nástupní stanici se může cestující vzdát cesty a jízdné je mu vráceno v plné výši bez srážky. Podle Vyhlášky 175/2000 je to 60 minut. Podle podmínek ČD je tento čas poloviční a je to 30 minut.
  • V případě ujetí přípoje, zpoždění vlaku v přípojné stanici, zpoždění vlaku na trati a podobně se může cestující vzdát další cesty a dostane zpět peníze za neprojetý úsek.
  • V případě ujetí přípoje, zpoždění vlaku v přípojné stanici, zpoždění vlaku na trati a podobně se může cestující rozhodnout vrátit do nástupní stanice. Národní dopravce přitom zajistí přepravu zdarma nejbližším vhodným stanoveným vlakem a vrátí plnou cenu jízdného.
  • V případě přepravy do cílové stanice na jízdence vzniká pouze nárok na odškodnění v souladu s rozsahem národní platnosti nařízení ES 1371/2007 o právech cestujících v železniční přepravě. [ČR přijala pro vnitrostátní přepravy přechodné období, kdy do konce roku 2019 nebylo odškodné vypláceno ve vnitrostátní přepravě a dopravci jej poskytovali dobrovolně jako svou obchodní aktivitu.]
    Právo z přepravní smlouvy může cestující uplatnit [měl by bez odkladu] na pokladně dopravce nebo v e-shopu. To platí pro elektronické jízdenky zakoupené v e-shopu.
  • Pro urychlení vyřízení návratku je vhodné si nechat potvrdit přímo na jízdenku vzniklé události u průvodčího daného vlaku nebo u pokladní přepážky ve stanici, kde k události došlo.

Co upravuje práva cestujících

Podle zástupců Českých drah se podmínky pro takzvané návratky, respektive uplatnění práva z přepravní smlouvy, neustále rozšiřují. Jde například o nařízení ES 1371/2007 o právech cestujících v železniční přepravě, které zavedlo například vyplacení odškodného při zdržení vlaku nad 60 minut.

„Nutno dodat, že dopravci v České republice mají z odškodňování za zpoždění ještě výjimku. Pokud cestující tedy odškodňují, je to jejich obchodní rozhodnutí,“ vysvětluje Lukáš Zástěra.

Dále dodává, že základní pravidla jsou v podstatě desítky let stále stejná. Vychází z Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 175/2000 Sb.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here