O inflaci pravděpodobně pravidelně zavadíte v denním tisku. Víte, co to ale vlastně je? Jedná se o všeobecný nárůst cen výrobků i služeb, který ovlivňuje životy nás všech. S vyššími platy zároveň rostou i částky, které v obchodech zaplatíte. Stejně je tomu i u spoření peněz – více než šetření do prasátka nebo do obálky se vám vyplatí termínovaný či spořicí účet. Zjistěte s námi, co je to inflace a jak se pohybuje její míra v ČR.

Co je inflace

Při inflaci peníze vlastně ztrácí na hodnotě. Za stejné peníze si tak můžete dovolit stále méně – vše se zdraží. V tom nejhorším případě, když se inflace vymkne kontrole, může stát přijmout za vlastní zahraniční měnu nebo se mezi lidmi začne obchodovat formou směnného obchodu. Při vyšší míře inflace (nízká a stabilní inflace je naopak dle ekonomů žádoucí) ztrácejí hodnotu i peníze v bankách. Spořicí účet a další úrokem odměněné možnosti šetření jsou v tomto případě nejlepší volby, jak své peníze neustále zhodnocovat. Při úroku vyšším, než je hladina inflace, navíc takto uložené peníze budou vydělávat.

Jak se inflace usměrňuje

Inflace se reguluje zejména pomocí měnové politiky, banky udržují stabilní úroky. Jinou metodou je pevný směnný kurz, kdy je státní měna vázána svou hodnotou na jinou, typicky na dolar. Upevňuje to její postavení, nevýhodou jsou ale výkyvy „hlavní“ měny, zavěšené peníze její změnu ihned opakují. Výjimečně může země pod náporem vysoké inflace dočasně využít i regulaci mezd a cen, například pomocí přídělového systému. Takové opatření se však používá vždy krátkodobě a jen v nouzi.

Výpočet míry inflace

Míru inflace u nás zevrubně mapuje Český statistický úřad, který ji vyjadřuje průměrným ročním indexem spotřebitelských cen. Ten se odvíjí od změny průměrných cen za poslední rok oproti průměru za rok minulý. Může se i udávat inflace vzhledem ke stejnému měsíci v minulém roce, k předešlému měsíci nebo k průměru za aktuální rok. Index se pak využívá při statistických výpočtech reálných mezd, důchodů a podobně.

Česká republika a její inflace

V roce 2018 byla průměrná míra inflace v ČR 2,1 %. V letošním roce zatím vychází roční index o trochu výše, asi 2,6–2,7 %. Od ledna 2019 inflace narostla o 0,4 %, ale v meziměsíčním srovnání klesla zářijová inflace oproti srpnu o 0,6 %, což je rekordní propad. Méně jsme zaplatili hlavně za rekreaci a kulturní vyžití (ceny ovlivnil konec sezóny), za zeleninu a nealkoholické nápoje. Ceny naopak mírně narostly u oblečení, lihovin a vzdělávání (opět sezónní vliv, začátek školního roku).

Jak jsme na tom? Srovnání s vybranými státy

Oproti jiným státům Evropské unie jsme na tom však celkem dobře. Za celý rok 2018 ceny narostly nejvíce v Rumunsku – o 4,1 %, naopak pokles hlásilo Portugalsko – jako v jediné zemi EU tu ceny klesly o 0,1 %. Česká republika měla velmi podobnou míru inflace jako Německo, Rakousko či Francie.

Inflaci vyrovnají bankovní úroky

Pokles cen však nejspíš nebude pokračovat do nekonečna. Proto se vyplatí si na nečekané výdaje našetřit něco bokem – využijte spořicí účty, termínované vklady, investice a další možnosti, u nichž získáte úrok. Ten by měl převýšit míru inflace, aby se vaše peníze zhodnocovaly a neztrácely svou cenu.

Zdroje dat: Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat; Český statistický úřad, https://www.czso.cz

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here