Povinnost nahrávat všechny telefonické hovory mezi finančními poradci a zprostředkovali a jejich klienty zavádí novela zákona o kapitálovém trhu. Ta byla loni v listopadu schválena těsnou většinou v Poslanecké sněmovně. Nyní míří do Senátu. Návrh zákona kritizují jak poradci a zprostředkovatelé, tak jejich klienti. Podle nich Velký bratr a orwellovský svět vítězí nad zdravým rozumem.

Nahrávání hovorů se má týkat obchodníků s cennými papíry, bank, investičních zprostředkovatelů i jejich vázaných zástupců. Zatímco evropské právo počítá pouze s povinností nahrávat předávání pokynů a uzavírání obchodů, Ministerstvo financí ČR [MF ČR] na podnět České národní banky [ČNB] rozšířilo povinnost na nahrávání i těch hovorů, u kterých nedochází k předávání pokynů či uzavírání obchodů.

„Nahráván by tak musel být v případě schválení novely zákona každý hovor finančního či bankovní poradce, který je oprávněn zprostředkovávat investice. Tedy i v případě, že k žádnému obchodu v takovém hovoru nedojde,“ vysvětluje výkonný ředitel České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování [ČSAF] Marek Černoch.

V praxi to podle něj povede k tomu, že nahrávány budou i ty hovory, kdy si lidé s finančním poradcem či zprostředkovatelem s oprávněním nabízet investice budou domlouvat třeba hypotéku, stavební spoření nebo spotřebitelský úvěr či budou řešit, kolik peněz mají v hotovosti či na účtu. A to navíc za situace, kdy je dnes již povinné nahrávat hovory, které se týkají přímých pokynů k obchodům na finančních trzích. A to zcela oprávněně, aby brokeři, poradci a zprostředkovatelé nenutili klienty do takzvaného obchodování pro obchodování. A to z důvodu navyšování příjmů z poplatků za zrealizovaný obchod. Ustanovení v aktuální novele je ale jiný případ.

Velký bratr je drahý

Podle finančních společností ovšem nejde jen o zásah do soukromí klientů finančních poradců a zprostředkovatelů, ale i o znatelné navýšení jejich výdajů na podnikání. To se nelíbí jak velkým finančně-poradenským firmám, tak i drobným poradcům a zprostředkovatelům.

„Zejména pro ty malé to bude znamenat v mnoha případech konec podnikání, protože náklady na nahrávání a uchovávání každého hovoru s klientem jsou náročné finančně i časově,“ vysvětluje Marek Černoch.

Dodává, že náklady na nahrávání a uchovávání hovorů budou činit v závislosti na velikosti subjektu řádově statisíce až miliony korun. Propočty asociace uvádějí, že u velkých poradenských společností dosáhnou náklady 42 procent zisku před zdaněním dosaženého v roce 2017. U středně velké firmy to bude 73 procent a u malé 59 procent.

Celkové náklady na nahrávání hovorů s klienty dle hodnocení dopadů regulace RIA 

RIA: Regulatory Impact Assessment

K novele má výhrady i ÚOOÚ

Podobu novely kritizuje i Úřad pro ochranu osobních údajů [ÚOOÚ]. Ten připomínkoval právě sporné ustanovení, kdy budou muset být nahrávány i ty hovory, které se netýkají pokynů k investování.

„Záznamy v podobě nahrávek telefonních hovorů či elektronické komunikace se vedou pouze v případě, že obsahují nebo mohou obsahovat pokyny k obchodování. Pokud tyto telefonní hovory či elektronická komunikace pokyny k obchodování neobsahují, tyto záznamy nahrávky obsahovat nemusí a na základě GDPR ani nemají,“ uvedl mluvčí úřadu Vojtěch Marcín.

Podle odborníků novela navíc hrozí praxí, kdy bude docházet k úniku citlivých informací na nahrávkách třetím osobám.

Velký bratr vadí i lidem

Zajímavé je, jak se k nahrávání a uchování hovorů s poradcem či zprostředkovatelem staví běžní lidé. Podle průzkumu IPSOS, který proběhl mezi více než tisícovkou respondentů, s nahráváním a uchováváním svých hovorů nesouhlasí více než polovina z dotazovaných. Nesouhlas vyjádřilo 57 procent z nich. Jen 21 procent s nahráváním a uchováváním jejich hovorů nemá problém. Zbylým spotřebitelům je to buď jedno, nebo nemají dostatek informací. Dodejme, že obavy o bezpečnost svých uložených hovorů ale vyjádřilo 84 procent dotázaných.

„Nahrávat veškerou komunikaci včetně osobních informací je fatální zásah do soukromí klientů, ale i poradců. Tyto hovory, včetně citlivých osobních informací, se navíc budou muset roky uchovávat na nějakých úložištích. Tedy je může poslouchat třetí osoba a může, a bohužel ze zkušeností víme, že bude, docházet k únikům a zneužití,“ tvrdí Marek Černoch.

Dodává, že pokud novela zákona projde ve své stávající podobě, bude to bezprecedentní průlom do ochrany osobních informací. Podle jeho názoru tak Velký bratr a orwellovský svět v tomto případě bohužel vítězí nad zdravým rozumem.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here