V Česku vznikla Czech Business Angel Association

877
Czech Business Angel Association
Foto: Pixabay.com

V Česku vznikla Czech Business Angel Association [CBAA]. Členství v asociaci je otevřené individuálním investorům i investičním klubům a sdružením. Podmínkou je dodržování etického kodexu CBAA a úhrada ročního poplatku ve výši 10 tisíc korun pro fyzické osoby a 30 tisíc korun pro právnické osoby.

Prezidentem asociace je Karel Obluk, bývalý technický ředitel AVG, nyní partner v investičním fondu Evolution Equity. Mezi šesti zakládajícími členy jsou také Jiří Hlavenka, Petr Skrla či uskupení Keiretsu, Garage Angels a Fazole Ventures.

„Chceme rozvíjet aktivní vztahy mezi investory a startupy, abychom vytvořili základ pro jejich spolupráci. Business angel nemusí být nutně miliardář, v USA jsou jimi běžně například lékaři nebo právníci. V každém případě ale investují své vlastní peníze,” uvedl Karel Obluk.

Czech Business Angel Association vznikla koncem ledna. Za cíl si klade zastupovat zájmy andělských investorů. Dále pak podporovat vzdělávání a kultivovat podnikatelské prostředí, v němž se investoři a startupy pohybují. Hlavním bodem kodexu asociace je investovat ve prospěch startupu. Naopak zakazuje zneužívat síť CBAA pro získávání vlastních klientů nebo pro nabídku vlastních služeb.

Pár slov o andělských investorech

Business angels zpravidla investují vlastní kapitál do malých a středních společností na počátku jejich růstu. To znamená v expanzní fázi života společnosti. Tím umožňují zainvestovaným společnostem získat lepší cash flow, které potřebují například k technickému rozvoji nebo k tomu, aby se dostaly na trh.

Hlavní motivací investorů je atraktivní zhodnocení jejich finančních prostředků. To je zpravidla vyšší než u jiných forem investování, ale odráží také vyšší rizikovost investice. Jiní business andělé zase hledají způsoby, jak přispět k rozvoji jimi zvolených oblastí bez toho, aby do nich přímo investovali.

Z pohledu startupů zaplňují angel investoři mezeru mezi vlastním financováním [případně od přátel a rodiny] a venture kapitálovými fondy. Business andělé většinou poskytují i takzvané smart money. To znamená, že kromě kapitálu často přinášejí i odborné znalosti, kontakty v daném oboru a podnikatelské zkušenosti.

Czech Business Angel Association a vzory

CBAA dle vyjádření svých zástupců vznikla po vzoru dalších evropských zemí. Například Rakouska, Velké Británie nebo severských zemí. Zájmy českých angel investorů plánuje reprezentovat i ve vztahu ke státu.

„Stát by měl mít zájem na tom, aby se podnikání rozvíjelo,” upozornil Hlavenka, který stál jako angel investor například u zrodu Kiwi.com.

Podle Czech Business Angel Association v Evropě, na rozdíl například od USA, není žádná formální akreditace, která by kvalifikovala jednotlivé investory do pozice business anděla.

„Průměrné objemy investic do startupů se tak pohybují v širokém spektru a často můžeme pozorovat syndikaci investičních příležitostí, kdy na jedné investici participuje více individuálních investorů,“ uvádí asociace.

Podle ní se investorští andělé s cílem zlepšení svého přístupu k investičním příležitostem sdružují do sítí, nebo formují méně formální investiční skupiny. Dodejme, že na stránkách asociace jsou podrobné profily jejich zakladatelů, včetně jejich fotek, ale ani jediný přímý kontakt na asociaci s výjimkou jednoho anonymního e-mailu.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here