Důvěra v českou ekonomiku zaznamenala v dubnu oproti březnu bezprecedentní snížení. Lidé se obávají inflace i nezaměstnanosti. Firmy potvrzují nedostatek odbytu výrobků a služeb. Souhrnný indikátor důvěry Českého statistického úřadu [ČSÚ] zaznamenal největší pokles od počátku sledování v roce 1993.

Podle ČSÚ souhrnný indikátor důvěry v dubnu oproti březnu klesl o 19,6 bodu na hodnotu 74,8. Indikátor důvěry podnikatelů o 19,3 bodu na hodnotu 73,8. Indikátor důvěry spotřebitelů o 20,4 bodu na hodnotu 80,1. Indikátor důvěry spotřebitelů zaznamenal vůbec nejvyšší meziroční pokles od roku 1993.

„Je pravděpodobné, ale nikoliv jisté, že ekonomická důvěra v tuto chvíli dosáhla svého dna. Opatření proti šíření epidemie se uvolňují a aktivita se zvyšuje. S poklesem strachu mezi lidmi by se měly zlepšovat i indikátory důvěry v ekonomiku. To by znamenalo obrat k růstu, ale z extrémně nízkých úrovní,” říká ekonom Komerční banky Michal Brožka.

Mezi spotřebiteli v dubnu oproti únoru indikátor důvěry poklesl o 20,4 bodu na hodnotu 80,1. To je nejvíce od počátku sledování. Současná hodnota je i nejvyšším meziročním poklesem od začátku měření indexu. Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců výrazně zvýšily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Což platí i pro jejich vlastní finanční situaci a obavy panují i z růstu nezaměstnanosti. Snížil se také úmysl spořit a zvýšily se obavy z růstu cen.

Důvěra v českou ekonomiku v průmyslu

V odvětví průmyslu důvěra podnikatelů v měsíci dubnu meziměsíčně poklesla o 16,6 bodu na hodnotu 72,0. To je nejvíce od počátku sledování. V průmyslu se významně snížilo zejména hodnocení celkové poptávky. Stav zásob hotových výrobků se oproti březnu zvýšil. Podnikatelé navíc očekávají pro období příštích tří měsíců výrazné snížení tempa růstu výrobní činnosti. Podstatně horší jsou i očekávání vývoje ekonomické situace firem v průmyslu pro období nejen příštích tří, ale i šesti měsíců. Hlavní bariérou růstu produkce je nedostatečná poptávka [45 % respondentů].

„Téměř 22 procent průmyslových podniků uvedlo jako hlavní bariéru produkce blíže nespecifikované překážky. Dle komentářů respondentů se téměř výlučně jednalo o mimořádná opatření v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu,“ uvedl ČSÚ.

Propad ukázal i pravidelný čtvrtletní průzkum ve zpracovatelském průmyslu. Podle něj se v meziročním srovnání využití výrobních kapacit podniků snížilo na 69,4 procenta. To je nejnižší hodnota od počátku zjišťování. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 10,4 měsíce. To je méně než v předchozím čtvrtletí.

Ze šetření o investicích vyplývá, že v roce 2020 očekávají podniky pokles investic, meziročně přibližně o 15 procent. A zřejmě i více, protože šetření běželo ještě před krizí covid-19. Očekávané investice by se měly týkat převážně obnovy stávajících výrobních zařízení a rozšíření výrobních kapacit, méně pořízení nových technologií.

Důvěra v obchodě, službách a stavebnictví

Stejně dramaticky jako v průmyslu propadla i důvěra podnikatelů v odvětví obchodu. Indikátor v dubnu oproti březnu klesl o 14,4 bodu [nejvíce od počátku sledování] na hodnotu 85,4. Stav zásob zboží na skladech se mírně zvýšil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou výrazně nižší. Ve srovnání s dubnem loňského roku je důvěra v obchodě výrazně nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb, včetně bankovního sektoru, se důvěra podnikatelů meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 23,7 bodu [nejvíce od počátku sledování] na hodnotu 70,5. Meziročně je důvěra ve vybraných službách taktéž výrazně nižší [nejvyšší meziroční pokles]. Ve službách meziměsíčně i meziročně propadlo i hodnocení celkové ekonomické situace. Výrazně nižší jsou očekávání poptávky a pozitivního budoucího vývoje.

Neradostně dopadla důvěra podnikatelů v odvětví stavebnictví. Indikátor důvěry v dubnu poklesl o 11,7 bodu na hodnotu 107,3. Hodnocení poptávky po stavebních pracích se v porovnání s březnem mírně snížilo. Očekávání zaměstnanosti jsou výrazně nižší, stejně tak očekávání vývoje ekonomické situace stavebních firem. Hlavními bariérami růstu produkce zůstávají nedostatek zaměstnanců [37 % respondentů] a nedostatečná poptávka [22 % respondentů]. V meziročním srovnání je důvěra ve stavebnictví výrazně nižší.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here