Škoda Auto dnes [27.4.] obnovila výrobu ve všech svých závodech v ČR. Autosalony má otevřené od 20.4. Obnovenou výrobu ve Škodovce provázejí změny v organizaci práce kvůli preventivním hygienickým opatřením. Ne vždy je to ale jednoduché. Například dodržení odstupu dvou metrů si v určitých fázích vyžaduje maximální soustředění.  

„Od 18. 3. 2020 stojí výroba ve třech našich výrobních závodech v České republice. V zájmu ochrany všech bylo správné tato rozsáhlá omezení zavést. Nyní ale nastal čas pohlédnout s optimismem vpřed,“ uvedl předseda představenstva společnosti Škoda Auto Bernhard Maier.

Dodal, že automobilka v Evropě postupně otevírá všechna dealerství a obnovením výroby činí další důležitý krok k tomu, aby mohla začít zásobovat mezinárodní trhy.

„Během celé odstávky jsme se intenzivně věnovali přípravám na obnovení výroby. Vedle zajištění dodavatelských řetězců jsme se také zabývali možnostmi zapojení našich zaměstnanců-pendlerů, kteří do práce dojíždí přes hranice,“ upřesnil člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast výroby a logistiky Michael Oeljeklaus.

Automobilka vyrábí na dvě směny místo standardních tří, odpadla noční směna. Montovat auta začne firma v úterý. Vozy tedy začnou z výrobních linek sjíždět až v příštích dnech. Obdobně postupuje i Hyundai, který obnovil výrobu již 14.4. Ten začal na dvou směnách, nyní ale jede jenom na jednu.

Hyundai v Nošovicích rozjíždí výrobu. Čeká se na Škodovku

Bezpečnostní opatření ve Škodovce

K ochraně zaměstnanců před nákazou koronavirem, schválila automobilka pro všechny útvary podniku rozsáhlý seznam bezpečnostních opatření. Ve více než 80 bodech definuje Škoda Auto společně se sociálním partnerem Odbory Kovo konkrétní kroky k ochraně zdraví svých zaměstnanců.

„V uplynulých týdnech jsme v úzké součinnosti s naším sociálním partnerem, Odbory Kovo, vypracovali rozsáhlý koncept, nazvaný Safe Production a Safe Office. […] Zaručíme tak po obnovení výroby nejlepší možnou ochranu zdraví všech našich zaměstnanců,“ uvedl člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast lidských zdrojů Bohdan Wojnar.

Katalog opatření ve Škodovce mimo jiné předepisuje i povinnost nasadit si nejpozději při vstupu do areálu závodu roušku a během pracovní doby ji nesundávat. Roušku zaměstnancům poskytuje společnost. Každé směně bude přidělen čas navíc na čištění nářadí, telefonů, klávesnic, materiálů a povrchů. Mimo to budou všechny oblasti podléhat časté celkové dezinfekci.

Škoda auto v zájmu ochrany zaměstnanců přeorganizovala dopravu zaměstnanců, provoz na branách a recepcích, provoz závodních jídelen nebo evidenci docházky. Pro zaměstnance ve výrobě se mimo jiné plánuje vytvoření menších týmů, které by měly pracovat ve stálém složení. Co se v praxi ukazuje jako problém je například dodržení rozestupů dva metry v určitých fázích výroby.

Briefingy při střídání směn mají být stručné. Zaměstnanci také nebudou čerpat přestávky současně, nýbrž postupně, aby se minimalizoval přímý kontakt a tím i riziko nákazy. Tam kde je to možné, je doporučeno pracovat v rámci mobilní práce z domova. Kromě toho bude v kancelářích snížen počet současně přítomných osob, aby bylo zajištěno dodržování potřebného odstupu. Také zde platí, že doby přestávek se nebudou čerpat souběžně.

Spolu s těmito pravidly platí všeobecně platná bezpečnostní opatření a hygienická doporučení, jako například upuštění od podávání rukou, pravidelné mytí či dezinfikování rukou, nebo pravidlo nedotýkat se rukama obličeje.

Tři fáze rozjezdu výroby

Bezpečnostní pravidla pro období po obnovení výroby bude automobilka realizovat ve třech fázích. V první fázi se ve Škodovce zahájí výroba s úplným zavedením všech schválených opatření. V druhé fázi budou určitá bezpečnostní opatření uvolněna, jakmile to bude možné. V třetí fázi budou bezpečnostní předpisy v delším časovém horizontu postupně uvolňovány v té míře, v jaké to bude s ohledem na co nejlepší ochranu zdraví obhajitelné. Na konci této třetí fáze budou, ve vhodném okamžiku, obnoveny obvyklé postupy. Poté se zruší i dočasná omezení při vstupu do závodu, platná na základě aktuální situace. Schůzky týmů se budou opět konat tak, jak je obvyklé.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here