V pondělí 15. 6. se budou moci Češi rozjet do evropských zemí a vrátit se bez omezení. Výjimka je Velká Británie a Švédsko. Ty jsou stále považovány za vysoce rizikové. V jejich případě proto i nadále platí povinnost se při návratu prokázat negativním covid testem. Cesty Čechů bude řídit cestovní semafor.

Čeští občané vracející se od pondělí 15.6. ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy už se nebudou muset po vstupu na naše území hlásit u krajské hygienické stanice. A nebudou se muset prokazovat ani negativním testem na koronavirus či se odebrat do karantény. Nově nebudou muset udávat ani důvod k vycestování. Míru rizika nákazy infekcí covid-19 dané země občanům ukáže takzvaný cestovní semafor. Jde o interaktivní mapu, která označuje země EU [prozatím] dle rizika nákazy novým koronavirem třemi barvami.

„Do zeleně a oranžově označených zemí mohou Češi cestovat bez omezení při návratu zpět. Test na covid-19 však bude vyžadován při cestě z červeně označených zemí. Cizinci přijíždějící do ČR se budou prokazovat testem při cestě z oranžových a červených zemí,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO].

Cestovní semafor: Zelená, oranžová a červená

Zeleně označené země jsou považovány za bezpečné. Oranžové jsou země se středním rizikem nákazy. Červeně označené země jsou vysoce rizikové. Mapa, kterou spravuje Ministerstvo zahraničních věcí [MZV], prozatím ukazuje pouze evropské země. Připravuje se ale i na aktuální zobrazování všech zemí světa.

Z mapy se budou moci lidé dozvědět také informace o aktuálně platných omezeních pro vstup do dané země. Stejně jako se z ní dozví o podmínkách při návratu. Interaktivní mapa nabídne i podrobnější informace ze stránek českých zastupitelských úřadů jednotlivých zemí. Semafor se bude s ohledem na vývoj epidemie koronaviru aktualizovat zhruba v týdenních intervalech.

Od příštího týdne [15. června] bude povolen vstup na území České republiky i občanům Evropské unie s nízkým rizikem nákazy covid-19 [zeleně označené země]. Povolení se týká i osob s potvrzením o přechodném pobytu nebo s trvalým pobytem v zemích EU. Dále pak cizinců s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta členského státu EU, který je označen jako nízkorizikový. Cizinci přijíždějící do Česka z oranžových a červených zemí se musí prokázat negativním testem na covid-19.

Zelené země s nízkým rizikem nákazy koronavirem

Bulharská republika, Estonská republika, Finská republika, Chorvatská republika, Islandská republika, Kyperská republika, Lichtenštejnské knížectví, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarská republika, Spolková republika Německo, Norské království, Polská republika, Rakouská republika, Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika, Republika Slovinsko, Švýcarská konfederace.

Oranžové země se středním rizikem nákazy koronavirem

Belgické království, Dánské království, Francouzská republika, Irská republika, Italská republika, Maltská republika, Nizozemské království, Portugalská republika a Španělsko.

Červené země s vysokým rizikem nákazy koronavirem

Velká Británie a Švédsko. Češi se tak budou muset i nadále při cestě z těchto zemí prokázat negativním testem na covid-19.

Ministerstvo zdravotnictví rozvolnilo další pravidla

Od pondělí 8. června se zúžil i výčet zákazů pro osoby pobývající v České republice. Dále se nově otevřely venkovní prostory provozoven se stravováním i po 23 hodiny do šesté ranní. Na trzích si mohou lidé vyzkoušet i prodávané oblečení. V zoologických a dalších zahradách nesmí být počet návštěvníků se vstupenkou vyšší než 250 osob na jeden hektar plochy. Muzea a galerie může v jeden čas navštívit maximálně 500 osob. Kina, divadla, koncerty či cirkusy mohou na jednom vystoupení uvítat maximálně 500 diváků. Hrady, zámky a další kulturní památky může navštívit nejvýše 250 osob v jednom dni. To samé platí pro koupaliště. U divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů již není nutné, aby provozovatelé vyžadovali sezení diváků v každé druhé řadě a nejvýše dvou osob vedle sebe a od jiných osob je oddělovalo alespoň jedno volné sedadlo.

Divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, jsou povoleny do 500 osob v jeden čas. Výjimkou jsou akce konající se na základě zákona [schůze, zasedání ústavních orgánů či jiných veřejných osob].

Od pondělí 8. června ministerstvo zrušilo povinnost pravidelného vyšetřování na přítomnost protilátek proti covid-19 u zaměstnanců sociálních služeb, které platilo od 9. dubna.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here