Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] zveřejnilo aktualizovaný harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost [OP PIK]. FinTag.cz přináší jejich základní přehled.

Ministerstvo průmyslu a obchodu letos vyhlásí poslední výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost [OP PIK] v aktuálním programovém období v celkové výši dvanácti miliard korun. Seznam výzev se týká letošního roku, kdy OP PIK ve své stávající podobě končí. Jakkoli bude možné projekty z něj letos podpořené realizovat i v několika následujících letech.

Plánovaný harmonogram výzev OP PIK na 2. pololetí 2020
Název výzvy Plánované datum vyhlášení výzvy Datum zahájení příjmu žádostí Datum ukončení příjmu žádostí Alokace
III. Výzva – Vysokorychlostní internet – Tvorba digitálních technických map – Veřejnoprávní subjekty 17. 8. 2020 17. 10. 2020 16. 4. 2021 1 000 000 000
VII. Výzva Potenciál 28. 8. 2020 4. 9. 2020 23. 11. 2020 1 100 000 000
VIII. Výzva Aplikace 1. 9. 2020 14. 9. 2020 15. 12. 2020 3 700 000 000
VIII. Výzva Inovace – Inovační projekt 1. 9. 2020 15. 10. 2020 29. 1. 2021 1 500 000 000
VI. Výzva Smart grids I: Distribuční sítě 1. 10. 2020 30. 10. 2020 25. 2. 2021 100 000 000
XIII. Výzva Technologie – Průmysl 4.0 1. 10. 2020 5. 1. 2021 6. 4. 2021 550 000 000
II. Výzva Poradenství – Poradenské služby pro MSP 13. 10. 2020 27. 10. 2020 26. 2. 2021 180 000 000
VIII. Výzva Služby infrastruktury 15. 10. 2020 30. 10. 2020 15. 1. 2021 350 000 000
IV. Výzva Spolupráce – technologické platformy 29. 10. 2020 29. 10. 2020 15. 1. 2021 30 000 000
V. Výzva Proof of Concept – potenciálně synergická 16. 11. 2020 23. 11. 2020 15. 3. 2021 50 000 000
VI. Výzva – Úspory energie 24. 11. 2020 24. 11. 2020 30. 6. 2021 2 000 000 000
VI. Výzva ICT a sdílené služby – Digitální podnik [avízo ve vazbě na finanční prostředky] 12. 10. 2020 14. 12. 2020 15. 3. 2021 500 000 000
V. Výzva Vysokorychlostní internet [avízo ve vazbě na finanční prostředky] 23. 11. 2020 25. 1. 2021 26. 4. 2021 500 000 000

[Zdroj: MPO, 11. 8. 2020]

SP ČR doporučuje zažádat o dotace ještě letos 

Svaz průmyslu a dopravy ČR [SP ČR] v souvislosti se zveřejněným harmonogramem výzev firmám doporučuje, aby peníze z dotačních programů využily ještě letos. Důvod je prozatím ne zcela jasné nastavení Operačního programu Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost [OP TAK] pro období 2021 až 2027, nástupce OP PIK.

„Doporučujeme firmám prostředky určené na letošní rok maximálně využít. Tedy projekty předložit, neboť konkrétní výzvy pro příští rok jsou nejisté. Nové programové období bude mít pravděpodobně zpoždění, i když jednáme s ministerstvem průmyslu o možnostech přechodného období. Či například o navýšení prostředků pro národní programy na výzkum, vývoj a inovace,” říká ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR Bohuslav Čížek.

Podle něj pro definitivní nastavení výzev v novém programu OP TAK a jejich vyhlášení je třeba ještě provést několik kroků. Jinak řečeno vyřešit konkrétní nastavení a příslušné detaily. V tuto chvíli je finální dohoda pouze na základních obrysech evropského rozpočtu, tzv. víceletého finančního rámce, na úrovni Evropské Rady. Návrhy evropské legislativy dále procházejí projednáváním v tzv. trialogu.

OP TAK: Oblasti podpory
  • Výzkum, vývoj a inovace
  • Začátek podnikání a rozvoj vaší podnikatelské struktury
  • Digitalizaci, informační a komunikační technologie
  • Vysokorychlostní internet
  • Energetické úspory a využívání druhotných surovin

Podle zástupců SP ČR je vyjednávání a schvalování programových dokumentů i souvisejících procesů časově poměrně náročné. Dobrá zpráva tak alespoň je, že MPO přislíbilo, že je připraveno využít tzv. „zásobníky projektů”. V případě převisu žádostí nad vyhlášenou alokací bude ministerstvo schopno uspokojit více projektů. I s ohledem na ekonomické ochlazení by firmy měly mít vyšší šanci v projektech uspět. Na dotace z OP TAK by nadále za určitých podmínek měly dosáhnou i velké podniky nad 249 zaměstnanců. Podpořeny by z programu přitom mohly být i některé pražské projekty.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here