Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 30. červnu 2020 výše 546 miliard korun. Uvedla to s dalšími informacemi o vývoji majetku v podílových fondech Asociace pro kapitálový trh ČR [AKAT ČR].

Majetek v podílových fondech [fondech kolektivního investování] narostl od března 2020 o téměř 38 miliard korun. Přičemž téměř celý tento nárůst lze připsat akciovým [+22 mld. Kč] a smíšeným [+16 mld. Kč] fondům zejména díky zhodnocení aktiv.

Vývoj majetku v podílových fondech k 30. 6. 2020 v mld. Kč

v_podilovych_fondech

[Zdroj: AKAT ČR]

„Kolektivní investování se velmi rychle otřepalo z únorové a z březnové korekce na kapitálových trzích. V druhém čtvrtletí jsme tak byli svědky impulzivního růstu akciových a do určité míry i dluhopisových investic. Pokles úrokových sazeb na konzervativních produktech zjevně vedl řadu investorů k přesunu směrem k více dynamickým řešením,” uvedl předseda AKATu Martin Řezáč.

Rozdělení typů investic v podílových fondech – čtvrtletní změna 
Typ fondu Celkem k 30.6. 2020 Celkem k 31.3. 2020 Čtvrtletní změna 1Q 2020 – 2Q 2020
Fondy peněžního trhu 4 081 751 458 4 741 716 700 -13,92% -659 965 242
Fondy dluhopisové 153 760 568 672 153 295 605 758 0,30% 464 962 914
Fondy akciové 117 717 580 495 95 777 231 334 22,91% 21 940 349 161
Fondy smíšené 208 624 563 647 192 262 570 131 8,51% 16 361 993 516
Fondy strukturované 21 646 931 901 21 901 838 351 -1,16% -254 906 450
Fondy nemovitostní 39 941 799 403 39 964 516 087 -0,06% -22 716 685
Celkem fondy [celý trh] 545 773 195 575 507 943 478 362 7,45% 37 829 717 214

 [Zdroj: AKAT ČR]

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 193,02 miliardy korun a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o tři miliardy korun [+1,49 %]. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30. 6. 2020 hodnoty 3,2 bilionu korun.

Asset Management – Správci aktiv

Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 30.6.2020 výše 1,58 bilionu korun a vzrostl během druhého čtvrtletí roku 2020 o 75,14 miliard Kč [+4,99 %].

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace [k 30. 6.2020] 
Finanční skupina Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. 347 545
Česká spořitelna, a. s. 283 434
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost 270 272
Amundi Czech Republic 197 447
NN Investment Partners C.R., a.s. 116 518
AXA 78 398
Conseq Investment Management, a. s. 70 101
Raiffeisenbank a.s. 34 482
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 31 853
AVANT investiční společnost, a.s. 31 755
AMISTA investiční společnost, a. s. 30 823
Komerční banka, a. s. 20 310
MONETA Money Bank, a.s. 14 211
WOOD & Company 9 223
ZFP Investments, investiční společnost, a.s. 8 949
REDSIDE investiční společnost, a.s. 8 045
Jet Investment, a.s. 5 494
ING Bank N. V., organizační složka 5 488
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. 4 008
PROSPERITA investiční společnost, a. s. 3 474
BH Securities a.s. 2 781
RSJ Securities a.s. 2 472
IAD Investments, správ. spol., a.s. 1 164
Sberbank CZ, a.s. 947
OSTATNÍ 2 852
Celkem 1 582 044

 [Zdroj: AKAT ČR]

Tato data [zahrnují fondy kolektivního investování i fondy kvalifikovaných investorů] jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty.

Investice ve fondech kolektivního investování

Majetek ve fondech kolektivního investování vzrostl během druhého čtvrtletí roku 2020 o 37,83 miliardy korun, tj. 7,45 procenta. A to na celkových 545,77 miliardy korun. Z toho hodnota majetku v zahraniční fondech vzrostla o 16,53 miliard korun [+9,04 %] a domácí fondy zaznamenaly výrazný nárůst o 21,3 miliard korun [+6,55 %].

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy [k 30.6. 2020] 
Typ fondu   Celkem k 30.6. 2020  
Domácí fondy Zahraniční fondy Celkem
Fondy peněžního trhu 0 4 081 751 458 4 081 751 458
Fondy dluhopisové 106 207 079 237 47 553 489 435 153 760 568 672
Fondy akciové 54 753 195 272 62 964 385 223 117 717 580 495
Fondy smíšené 145 383 383 871 63 241 179 776 208 624 563 647
Fondy strukturované 715 404 861 20 931 527 040 21 646 931 901
Fondy nemovitostní 39 324 018 137 617 781 266 39 941 799 403
Celkem 346 383 081 378 199 390 114 197 545 773 195 575

 [Zdroj: AKAT ČR]

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice celkem 545,77 miliard Kč [k 30.06. 2020]. 85 procent objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 15 procent je drženo právnickými osobami.

Zprostředkovatelé investic v podílových fondech

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30. 06. 2020 Česká spořitelna, a.s. [149,103 mld. Kč[, ČSOB Asset Management, a.s. investiční společnost [126,2 mld. Kč], Komerční banka, a.s. [65,233 mld. Kč], Conseq Investment Management, a.s. [43,393 mld. Kč] a Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [28,85 mld. Kč].

Zprostředkovatel Fondové mandáty [Kč]
Česká spořitelna, a. s. 149 102 568 907
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost 126 199 775 595
Komerční banka, a. s. 65 233 064 191
Conseq Investment Management, a. s. 43 393 108 449
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. 28 850 168 223
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. 27 455 731 936
Raiffeisenbank a.s. 26 316 602 808
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 17 538 184 652
NN Investment Partners C.R., a.s. 14 342 756 248
MONETA Money Bank, a.s. 14 210 879 179
AXA Investiční společnost, a. s. 11 322 864 357
ZFP Investments, investiční společnost, a.s. 8 948 750 706
ING Bank N. V., organizační složka 5 486 766 914
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. 4 008 453 149
Sberbank CZ, a.s. 946 983 215
OSTATNÍ 2 416 537 047
Celkem 545 773 195 575

 [Zdroj: AKAT ČR]

Investice ve fondech kvalifikovaných investorů

Objem majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice fondů kolektivního investování ke dni 30.06.2020 činil 193 mld. Kč.

Společnost   Celkem k 30.6. 2020  
Obhospodařované * Administrované ** CELKEM
AMISTA investiční společnost, a. s. 30 822 590 571 26 748 019 187 57 570 609 758
AVANT investiční společnost, a.s. 31 755 533 725 11 863 750 681 43 619 284 406
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. 21 157 821 990 21 157 821 990
QI investiční společnost, a.s. 3 275 187 198 8 843 794 365 12 118 981 563
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. 9 723 414 125 9 723 414 125
REDSIDE investiční společnost, a.s. 8 045 013 756 8 045 013 756
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 7 757 001 263 7 757 001 263
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika 7 605 297 610 7 605 297 610
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost 6 313 873 878 6 313 873 878
WOOD & Company investiční společnost, a.s. 355 919 332 5 396 882 940 5 752 802 272
Conseq Funds investiční společnost, a.s. 5 647 227 074 5 647 227 074
Jet Investment, a.s. 5 494 022 116 5 494 022 116
Raiffeisen investiční společnost a.s. 2 166 697 837 2 166 697 837
PROSPERITA investiční společnost, a. s. 44 283 765 44 283 765
Celkem 140 163 884 240 52 852 447 173 193 016 331 412

[Zdroj: AKAT ČR]

* Objem majetku obhospodařovaných fondů kvalifikovaných investorů [140,2 mld.] je zahrnut v celkové výši spravovaného majetku.

** Objem majetku administrovaných fondů kvalifikovaných investorů [52,9 mld.] není zahrnut v celkové výši spravovaného majetku.

Custody v podílových fondech

Ve druhém čtvrtletí roku 2020 bylo provedeno celkem 108 405 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.6. 2020 hodnoty 3,2 bil. korun. To značí nárůst během druhého čtvrtletí roku 2020 o 150 miliard korun.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here