Podpůrný program Antivirus A a B potrvá do 31. října. Včera [24.8.] to schválila vláda. Projednala i nový stavební zákon, zpožděnou novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, prodloužení platnosti víz zahraničním pracovníkům i návrhy koncepce rozvoje kapitálového trhu v následujících letech.

Výsledky vládního jednání po dlouhých týdnech váhání přinesl jasnou zprávu tuzemským zaměstnavatelům. Totiž, že se podpůrný program Antivirus v režimu A a B prodlužuje do 31. října. Podpůrný program Antivirus v režimu C naopak končí s posledním srpnovým dnem. Finanční podporu z programu Antivirus mohou zaměstnavatelé čerpat na náhradu nákladů vzniklých po 12. březnu 2020.

„Celkem se za období září a října očekávají náklady cca 4,25 miliardy korun,“ odhadlo Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV].

Podpůrný program Antivirus by mělo podle posledních zpráv z MPO plynule nahradit zavedení kurzarbeitu podle německého vzoru. Parametry programu však nejsou dosud známy. Neví se například podle čeho bude posuzováno, zda má firma, respektive její zaměstnanci, nárok na podporu.

Kurzarbeit podle německého vzoru nebude dříve než na konci roku

Kabinet rovněž projednal a odsouhlasil prodloužení platnosti víz zahraničních pracovníků. Cizinci, kteří uzavřou pracovní smlouvu s datem uplynutí doby platnosti mezi 12. březnem a 16. listopadem 2020, mohou na území České republiky dále pracovat až do 16. listopadu 2020. Poté už ale musí držitelé krátkodobých víz nebo víz k pobytu nad 90 dní za účelem zaměstnání či sezónním účelem Česko bez výjimky opustit.

Nekonečný stavební zákon

Jedním z hlavních bodů včerejšího jednání vlády bylo schválení nového stavebního zákona, který předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj [MMR]. Zákon má především zjednodušit proces povolování staveb v České republice a tím zrychlit jejich výstavbu. Podle nové verze zákona má být vedeno pouze jedno stavební řízení, které bude zakončeno pouze jedním rozhodnutím. Od čehož si MMR slibuje odstranění průtahů a tím i dlouhých lhůt při povolování staveb, ke kterým v praxi dochází při jednání s několika úřady a institucemi. Očekává se zkrácení délky trvání řízení z téměř pěti a půl let na jeden rok.

HK ČR dala ruce pryč od nového stavebního zákona 

Mezi další avizované změny v novém stavebním zákoně patří například vytvoření nové soustavy státní stavební správy. To by mělo podle MMR sjednotit a zlepšit ochranu veřejných zájmů. Zákon počítá i s plnou digitalizací stavebních řízení a zaváděním nástrojů e-Governmentu do plné praxe.

Miloslav Kala: IT je dnes to samé, co byly dříve dálnice

Žadatelům o stavební povolení má pomoci nový stavební zákon odstranit i takzvaný ping-pongový efekt, při němž odvolací orgány vracejí věc zpět k úřadu první instance. Rozhodovat ve věci by nově měly přímo odvolací orgány. Zřízen má být také zcela nový úřad, Nejvyšší stavební úřad. V souvislosti s novým stavebním zákonem došlo k úpravě desítek dalších legislativních norem, s nimiž nový stavební zákon souvisí a je úzce provázán. V praxi jde například o zákon o požární ochraně, vodní zákon, lesní či horní zákon, energetický zákon a zákon o ochraně přírody a krajiny.

Opatření pro rozvoj kapitálového trhu v Česku

Vládou prošel i návrh několika opatření z Koncepce rozvoje kapitálového trhu v ČR na roky 2019 až 2023. Zákon zavádí například takzvaný účet dlouhodobých investic a alternativního účastnického fondu. Účet dlouhodobých investic má sloužit jako alternativa k existujícím produktům spoření na stáří, jako jsou penzijní fondy a životní připojištění.

„Zároveň se i pro tento způsob umožňuje daňový odečet v maximální výši 2 000 korun měsíčně. Očekává se, že pomůže k podnícení zájmu investorů o kapitálový trh,“ slibuje si od účtu dlouhodobých investic Ministerstvo financí ČR [MF ČR].

Alternativní účastnický fond pak má být další možnost k již existujícím dynamickým fondům. Díky tomu by společnosti nově mohly investovat například i do aktiv typu private equity fondů. Součástí návrhu je rovněž rozšíření emisních podmínek dluhopisů bez prospektu. Podmínky mají být nově zveřejněny na stránkách osob, které je nabízejí. Cílem je podle MF ČR boj proti podvodným dluhopisům.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění

Schválení ze strany vlády se dočkala i zpožděná novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Upravená norma zavádí jednotný systém úhrad inovativních léků a léků na vzácná onemocnění. U léků na vzácná onemocnění novela zavádí zcela nový systém schvalování jejich úhrad. Při rozhodování o vstupu léku na vzácná onemocnění do systému bude situaci posuzovat kolektivní poradní orgán. Půjde o nezávislou komisi, která se bude skládat ze čtyř hlavních stakeholderů. Zástupců MZ ČR, zdravotních pojišťoven, odborných lékařských společností a pacientských organizací.

MZ ČR se znovu vrátilo k novele o zdravotním pojištění

Norma dále zpřesňuje pravidla nároku pojištěnce na úhradu zdravotní péče. Dotýká se i dohodovacích řízení, limitů úhrad zdravotních prostředků a rozšiřuje kompetence praktických lékařů v předepisování léků a všeobecných sester. Ty budou moci nově předepisovat pacientům některé ze zdravotnických pomůcek, například inkontinenční potřeby aj. Novela zákona by měla podle odhadů ministerstva zdravotnictví zvýšit výdaje pojišťoven o sto milionů korun.

Česká pomoc obětem nepokojů v Bělorusku

Sounáležitost s běloruskou stranou vyjádří Česká republika finanční podporou Bělorusku na humanitární a občanské potřeby ve výši deseti milionů korun. Z finanční podpory má být hrazena zdravotní pomoc obětem tamních represí, rodinám obětí, financovány z ní budou i rehabilitační pobyty či z nich budou podpořeny nezávislá média v průběhu letošního a příštího roku. Další formu pomoci má Česká republika v plánu zajistit v programu MEDEVAC. Půjde o přijetí osob, jejich dopravu, zajištění ubytování v ČR a poskytnutí potřebné zdravotní a rehabilitační péče.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here