Finanční správa upozorňuje, že mimořádné odměny pro zdravotníky v sociálních službách a pro zdravotníky lůžkové péče za práci v době pandemie koronaviru podléhají dani z příjmů. A podléhají i odvodům na zdravotní a sociální pojištění.

„Z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, představují mimořádné odměny peněžní plnění, které se posoudí jako příjem dle § 6 odst. 1 písm. d) tohoto zákona tzn. zdanitelný příjem plynoucí poplatníkovi v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem činnosti ze které plynou příjmy ze závislé činnosti,“ upozorňuje Finanční správa ČR.

S ohledem na skutečnost, že mimořádné odměny vyplácí zaměstnavatel zaměstnancům na základě podmínek stanovených v dotačních programech v souladu s ustanovením § 224 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. To znamená jako odměny, které může, ale nemusí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout při mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen život, zdraví nebo majetek nelze považovat za dotaci pracovníkům v sociálních službách.

Mimořádné odměny pro zdravotníky podléhají srážkám ze mzdy

Odměny pro zdravotníky: Příjem žádostí skončil

Žádosti o mimořádnou dotaci ze státního rozpočtu na finanční ocenění zdravotníků v sociálních službách a zdravotníků v oblasti lůžkové a akutní péče mohli jejich poskytovatelé podávat od 5.8. 2020 do 5.9.2020. Výjimkou jsou ministerstvem přímo řízené organizace, které obdrží finanční prostředky na mimořádné odměny za stejných podmínek, ale formou provozního příspěvku. Tedy nebudou peníze čerpat z vyhlášeného dotačního titulu.

Hana Jírovcová: Poslanci řešili odměny pro zdravotníky

Zdravotníci mohou za měsíc práce v období od 1. března do 31. května dostat k platu či mzdě až 25 tisíc korun za měsíc. Celkem tedy 75 tisíc korun. Nezdravotničtí pracovníci mají výši odměny poníženou na deset tisíc korun za měsíc práce. I ti mohou dostat mimořádnou odměnu za dobu až tří měsíců, maximálně tedy 30 tisíc korun. Podle odhadů Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] se ze státního rozpočtu na odměny vydá zhruba 11,2 miliardy korun. V této souvislosti je třeba upozornit, že odměny podléhají dani z příjmů, stejně jako se z nich odvádí zdravotní a sociální pojištění.

Konkrétní výši odměny mzdoví pracovníci vypočítají podle počtu odpracovaných hodin v daném období. A to u zaměstnanců pracujících na hlavní pracovní poměr, i u osob pracujících na jiný druh pracovní smlouvy. Třeba dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce. Na mimořádnou odměnu mají nárok i zaměstnanci, kteří v daném období pracovali u poskytovatele lůžkové péče a pracovní poměr či dohodu již ukončili.

Celková výše finančních prostředků nebyla zveřejněna

Celkový objem finančních prostředků, o který si poskytovatelé v dotačním programu zažádali, není zatím oficiálně znám. Například Nemocnice zřizované Krajem Vysočina požádaly z dotačního programu na mimořádné odměny celkem o 394 milionů korun.

„O nejvyšší kompenzaci odměn požádala Nemocnice Jihlava, což je pochopitelné, neboť mezi krajskými nemocnicemi na Vysočině figuruje jako největší zaměstnavatel. V jejím případě se jedná o více než 108 miliónů korun,“ uvádí ve své zprávě Kraj Vysočina.

Další Nemocnice Pelhřimov jako nejmenší krajem provozované zdravotní zařízení požádala o více než 53 miliónů korun. Nemocnice Nové Město na Moravě odeslala žádost o 77 miliónů korun. Nemocnice Třebíč odměny spočítala na téměř 72 miliónů korun. Nemocnice Havlíčkův Brod žádá ministerstvo zdravotnictví o více než 83 miliónů korun. Ve všech případech se jedná o částky zohledňující i povinné odvody.

Zdravotnická záchranná služba i poskytovatelé sociálních služeb už peníze na odměny od příslušných ministerstev dostaly. Pokud se ministerstvu zdravotnictví vše podaří rychle zadministrovat, je reálné poslat nemocnicím peníze na odměny ještě do konce podzimu,“ upřesnil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

–RED–

3 KOMENTÁŘE

  1. Ty jo, jsem milionář, teda skoro. Po zdanění jsem dostal navíc asi 13000 tisíc p.m. Ano, pořád to jsou peníze, ale ať si ta chátra z vlády jde za tenhle příspěveček dělat tu práci sama!!! Hnojové jedni

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here