Integrační centra pomáhají s integrací pracovníku mimo EU

204
integracni_centra
Mapa: MV ČR

Odborníci se shodují a praxe ukazuje, že integrace pracovníků z mimounijních zemí v ČR příliš nefunguje. Bydlí v nevyhovujících podmínkách, v týdnu pracují, o víkendech se mnozí z nich stávají postrachem pro obyvatele měst a obcí, kde žijí. Firmám přitom mohou pomoci integrační centra, která jsou ve všech krajích.

Pomoci firmám zlepšit situaci přitom mohou Centra na podporu integrace cizinců, která jsou dnes zřízena ve všech čtrnácti krajích. V Česku tato centra fungují již jedenáct let. Jejich provoz podporuje Ministerstvo vnitra ČR [MV ČR].

„Pokud chceme našim firmám umožnit získávání pracovníků ze třetích zemí, musíme zvládat jejich integraci, mít jasnou koncepci a znát situaci v jednotlivých regionech. V tom se skvěle osvědčila regionální integrační centra,“ říká ministr vnitra Jan Hamáček [ČSSD].

Vyřídit pracovní povolení pro cizince trvá čtyři měsíce i déle

Podle informací z jeho úřadu jen za prvních deset let fungování pomohly regionální integrační centra 128 tisícům klientů. Nejčastěji šlo o občany Ukrajiny [38,9 %], Mongolska [19,4 %] a Vietnamu [13,4 %].

Co nabízejí integrační centra

Za dobu své existence centra už zorganizovala přes 207 tisíc lekcí českého jazyka ve více než 200 městech nebo cca 2 500 takzvaných sociokulturních kurzů. Jejich smyslem je získání znalostí o České republice. Centra také pořádají kulturní akce, které přibližují cizineckou problematiku majoritní společnosti.

Co cizincům nabízejí integrační centra:
  • Odborné sociální poradenství
  • Právní poradenství
  • Kurzy českého jazyka a tlumočení
  • Sociokulturní kurzy
  • Internetové pracoviště a knihovnu
  • Vzdělávací akce
  • Sportovní akce

Cílovou skupinou jsou dlouhodobě legálně v Česku žijící občané třetích zemí. Naopak mezi cílovou skupinu nepatří žadatelé o mezinárodní ochranu.

Kdo centra provozuje a možnosti financování

Deset ze čtrnácti center provozuje přímo Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR. V Praze, Jihomoravském, Ústeckém a Královéhradeckém kraji provozují centra jiné subjekty. Vzhledem k úspěšnému fungování center MV ČR letos v létě vyhlásilo novou výzvu z Azylového, migračního a integračního fondu [AMIF]. Dotace z ní by měly podle ministerstva vnitra zajistit provoz center na další dva roky v krajích, kde je neprovozuje Správa uprchlických zařízení.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here