Ve srovnání s loňským rokem došlo na Moravě a v Česku ke snížení ploch vinic o 77 hektarů. Ubývá i pěstitelů a malých podniků. Zvyšování koncentrace vinohradnické výroby potvrdil Ústřední a kontrolní ústav zemědělský [ÚKZÚZ].

Z aktuálních údajů ÚKZÚZ vyplývá snížení plochy vinic o 77 hektarů oproti loňskému roku, na celkem 18 111 hektarů. Na této ploše hospodaří 16 490 pěstitelů. I jejich počet menší než v minulém hospodářském roku. Meziročně ubylo 848 pěstitelů.

„Údaje mimo jiné naznačují zvyšování koncentrace vinohradnické výroby,“ uvedla mluvčí ÚKZÚZ Ivana Kršková.

Ve vinařské oblasti Morava je plocha vinic 17 434 hektary. Vinařská oblast Čechy zabírá plochu 677 hektarů. Vinohradníci a vinaři, kteří mají povinnost vést záznamy o plochách svých vinic, odrůdách a sklizni hroznů i informace o výrobě vína, pokud dojde ke změnám, o nich musí informovat právě ÚKZÚZ. A to do jednoho měsíce po jejich provedení. Údaje pak ÚKZÚZ eviduje v Registru vinic.

Nově vysazované odrůdy v ČR

Od začátku roku 2020 vinaři vysadili 282 hektarů nových vinic. Z toho je plocha bílých moštových odrůd 237 hektarů a plocha modrých je 45 hektarů. V nových výsadbách se stále nejvíce uplatňují odrůdy Pálava [31 ha], Ryzlink rýnský 30 [ha], Veltlínské zelené [20 h] a Ryzlink vlašský [18 ha]. Odrůdy Hibernal bylo vysazeno více než třináct hektarů. Z modrých moštových odrůd se již tradičně vysadilo nejvíce Rulandského modrého [13 ha] a Merlotu [přes 9 ha].

Nejvíce nově vysazované odrůdy na Moravě i v Česku v roce 2020 [v ha]
Pálava 30,8
Ryzlink rýnský 29,8
Veltlínské zelené 20,5
Ryzlink vlašský 17,8
Rulandské šedé 17,0
Rulandské bílé 16,2
Chardonnay 15,8
Sauvignon 13,9
Hibernal [piwi odrůda] 13,5
Rulandské modré 13,3
Tramín červený 11,0
Merlot 9,6
Solaris 6,4
Zweigeltrebe 5,4
Cabernet Blanc 5,0

[Zdroj: ÚKZÚZ k 31. 7. 2020]

Veltlínské zelené i Frankovka

Nejvíce se na Moravě a v Česku pěstují bílé moštové odrůdy [12 951 ha]. Moštové modré odrůdy jsou vysázeny na 5 116 hektarech. Na zbylých 44 hektarech jsou vysázeny stolní a podnožové odrůdy a na malé části z nich jsou vedeny pokusy.

Nejvíce pěstovanou odrůdou je z bílých odrůd Veltlínské zelené [1 638 ha]. Následuje Müller Thurgau [1 410 ha] a Ryzlink rýnský [1 365 ha]. Z modrých odrůd určených především k výrobě červeného vína se nejvíce pěstuje Frankovka [1 031 ha].

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here