Předdůchod z penzijního spoření lze čerpat již pět let před penzí

1594
predduchod
Foto: Pixabay.com

Předdůchod z doplňkového penzijního spoření [DPS] mohou lidé čerpat až pět let před dosažením věku pro starobní důchod, aniž by ovlivnil jeho výši. Předdůchod je vhodné řešení, jak se vyhnout krácení státního důchodu kvůli předčasné penzi.

Jedním z nástrojů státem podporovaného penzijního spoření na stáří je takzvaný předdůchod. Čerpat ho mohou pouze účastníci v doplňkovém penzijním spoření [DPS], to je v účastnických penzijních fondech. Nikoli lidé, kteří si spoří v transformovaných fondech starého penzijního připojištění [PP]. Předdůchod čerpají lidé až pět let před dosažením věku pro starobní důchod. Praxe přitom ukazuje, že předdůchod se stává řešením především pro lidi, kteří ztratí jen několik let před dosažením věku pro starobní důchod zaměstnání, anebo na něj ze zdravotních důvodu už nestačí.

Předdůchod starobní penzi neponíží

Zásadní informací je, že předdůchod v rámci doplňkového penzijního spoření neponižuje výši starobního důchodu. Doba strávená v předdůchodu se totiž zahrnuje do vyloučené doby, která neovlivňuje výpočet výše starobního důchodu. Další výhodou je, že při čerpání předdůchodu se nezdaňují případné příspěvky od zaměstnavatele 15% daní z příjmu.

Po celou dobu předdůchodu [nejvýše pět let, pozn. red.] přitom za jeho příjemce hradí povinné zdravotní pojištění stát. Předdůchod však není ani překážkou pro uzavření pracovní smlouvy, ať už na hlavní nebo zkrácený pracovní poměr. Z toho je zřejmé, že i lidé v předdůchodu mají nárok na státní podporu v nezaměstnanosti a nemocenské dávky. Stejně tak mohou lidé v předdůchodu podnikat nebo provozovat jakoukoli živnost.

Výše měsíční renty má své limity

Jako nevýhodu předdůchodu mohou lidé vnímat to, že jej musí čerpat minimálně dva roky, vždy pak pouze po měsíčních částkách. Nikoli tedy jednorázově. Důvod je, že penzijní spoření je státem podporovaný produkt, jenž cílí na zajištění se na stáří. Dobrá zpráva pak je, že měsíční renta v předdůchodu má zákonem stanovenou minimální hranici ve výši alespoň 30 procent průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozí roku.

Překážkou ve schválení předdůchodu může být nízká naspořená částka, která pro dvouletý předdůchod činí v roce 2021 částku 249 199 korun, u pětiletého pak 622 998 korun. Zájemci o předdůchod s nižší naspořenou částkou mohou tuto povinnost vyřešit jednorázovým vkladem do DPS. Pozor, vždy před samotným podáním žádosti o něj.

Staré penzijko předdůchod nezná

Účastníci v transformovaných fondech penzijního připojištění předdůchod čerpat nemohou. Jediné řešení pro takové zájemce je přechod ze starého penzijního do nového doplňkového penzijního spoření. Samotný převod smlouvy, který je možný pouze v rámci téže penzijní společnosti, netrvá déle než dva měsíce, v praxi spíše kratší dobu. V prvním kroku žadatel o převod do DPS podá výpověď ze starého transformovaného fondu a zároveň požádá o převod peněz do nového penzijního spoření. Po dokončení transakce pak může začít vyřizovat svůj předdůchod, případně ještě před podáním žádosti o něj, splnit odpovídající výši úspory mimořádným vkladem.

Pokud chce navíc naspořené peníze účastník převést k jiné penzijní společnosti, pak musí počítat s delší dobou vyřizování převodu, raději v trvání zhruba čtyř měsíců. V prvním kroku musí převést peníze z transformovaného do doplňkového penzijního spoření. Teprve poté žádá u zvolené penzijní společnosti o převedení smlouvy a peněz. Za převod si penzijní společnosti účtují poplatek nejvýše do cca 800 korun. Pokud však u společnosti spoří alespoň pět let, je pro něj převod bezplatný. K žádosti o převod prostředků dokládá účastník dále souhlas penzijní společnosti, ke které mají být prostředky převedeny.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here