EP schválil Prahu jako centrum pro Kosmický program EU

178
Kosmicky_program_EU
Foto: EU

Evropský parlament [EP] včera [28.4.] schválil nový Kosmický program EU i vznik nové unijní agentury, která bude program spravovat [EUSPA]. Agentura bude sídlit v Praze. Cíl Kosmického programu EU, o rozpočtu 14,8 mld. eur, je výstavba a provoz družicových systémů. Získaná data mají být volně dostupná všem.

Oficiální spuštění Kosmického programu EU je v plánu letos 22. června. Uskuteční se v Bruselu, a to po dojednání klíčové Rámcové dohody o finančním partnerství mezi Evropskou komisí, EUSPA a Evropskou kosmickou agenturou [ESA].

Schválení nařízení ke Kosmickému programu EU je významným milníkem pro v Praze sídlící agenturu GSA. Ta svou transformací do již EUSPA výrazně rozšíří svoji působnost a posílí své kompetence. Nad rámec družicové navigace se bude věnovat i pozorování Země, družicové telekomunikaci, podpoře inovací i kosmické bezpečnosti,“ uvedl ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček [za ANO].

V novém evropském programu dojde ke sloučení doposud samostatných družicových programů pro navigaci [Galileo a EGNOS] a pro pozorování Země [Copernicus] do jednoho. Jednotný Kosmický program EU přitom mimo jiné zavádí nový telekomunikační systém GOVSATCOM a systémy pro sledování blízkého okolí Země, včetně sledování kosmické tříště a provozu na oběžných drahách.

Družicové systémy nacházejí široké uplatnění

Podle vedoucího oddělní kosmických technologií a aplikací Ministerstva dopravy ČR [MD ČR] Ondřeje Švába význam družicových systémů a jejich ochrany proto rychle poroste. Což byl i důvod pro vznik evropského kosmického programu, rozvoj jeho infrastruktury a služeb.

„Program je tak velkou příležitostí pro české firmy, inovátory i vědecká pracoviště,“ upřesnil Ondřej Šváb.

Dodal, že družicová navigace a pozorování Země se využívá v mnoha oborech. Jako jsou doprava, logistika, zemědělství, řízení nakládání s přírodními zdroji, sledování životního prostředí, smart cities a mnoha dalších. Na družicových službách budou z velké části v budoucnu záviset autonomní systémy.

Ministerstvo dopravy uvedlo, že nový evropský kosmický program navíc bude jednoznačně podporovat podnikání a inovace a zapojení malých a středních podniků do výstavby jeho infrastruktury.

Kosmický program EU řídí Evropská komise

Vedením Kosmického programu EU je pověřena Evropská komise. Ta chce kromě EUSPA úzce spolupracovat i s Evropskou kosmickou agenturou [ESA]. Těch se již dnes účastní také ČR. ESA bude mít na starosti výstavbu družicových systémů a přípravu nových technologií.

Z Prahy se pak budou řídit aktivity související nejen s provozem kosmických systémů, ale také rozvojem trhu a bezpečnostní akreditací celého programu. I proto se zde budou setkávat kosmičtí odborníci, podnikatelé a vědci z celé Evropy,“ vysvětluje ředitel Odboru ITS, kosmických aktivit a VaV MD ČR Václav Kobera.

Podle jeho názoru se tak Česku nabízí unikátní možnost se více profilovat v progresivním rozvoji nových technologií a aplikací s vysokou přidanou hodnotou.

„Vzhledem ke svému rozšiřování bude EUSPA otevírat řadu nových pracovních pozic, což je příležitost i pro české odborníky,“ upřesnil.

Spolupráce jako předpoklad úspěchu

O razantní posílení GSA usilovalo MD ČR, které bylo z pozice resortu odpovědné za většinu kosmických aktivit ČR a také architektem a odpovědným resortem českého vyjednávání, ve spolupráci se Stálým zastoupením v Bruselu, Úřadem vlády a vládním zmocněncem pro spolupráci s GSA téměř osm let.

„Zásadní roli hrála také úzká spolupráce s Evropským parlamentem, zejména europoslancem Tošenovským a jeho týmem. Klíčem k úspěchu bylo, že státní správa dokázala navenek vystupovat jako jeden celek,“ uvedlo MD ČR.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here