HDP ČR se v prvním čtvrtletí propadl o 0,3 procenta

173
HDP_CR
Foto: FinTag.cz

O 0,3 procenta zpřesnil Český statistický úřad [ČSÚ] svůj odhad české ekonomiky v letošním prvním čtvrtletí. Hrubý domácí produkt [HDP] neklesl o 0,6 procenta, jak ČSÚ odhadoval, ale o 0,3 procenta. Úřad do svého zpřesněného odhadu HDP ČR započítal i březen, který ve své předchozí prognóze pouze odhadoval.

Meziročně klesla v letošním prvním čtvrtletí česká ekonomika o 2,1 procenta. Podle ředitele odboru národních účtů ČSÚ Vladimíra Kermieta k poklesu nejvýrazněji přispěl vývoj ve skupině odvětví obchodu, dopravy a ubytování. Na negativním vývoji se podílel také propad konečné spotřeby domácností a tvorby hrubého fixního kapitálu.

Meziroční vývoj HDP ČR [%]

[Zdroj: KB]

„Dařilo se naopak zpracovatelskému průmyslu [+1 %]. Na straně poptávky byly hlavním faktorem poklesu HDP nižší spotřební výdaje domácností a investice,” upřesnil Kermiet.

I přes celkový negativní vývoj ekonomiky zaznamenala hrubá přidaná hodnota [HPH] mezičtvrtletní růst o 0,1 procenta. HPH vzrostla zejména ve stavebnictví [+2,6 %] a v peněžnictví a pojišťovnictví [+5,4 %]. K poklesu hodnoty došlo ve většině odvětví služeb.

HDP ČR a co si myslí analytici

Podle ekonomů lze celkově říci, že ekonomika se dokázala s problémy, které ji na začátku roku postihly, vypořádat nadmíru dobře. A to i ve srovnání s výsledky zemí, jako jsou Německo nebo Slovensko, kde byl propad o poznání hlubší.

Mezičtvrtletní vývoj HDP [%]

[Zdroj: KB]

Podle analytika Komerční banky [KB] Martina Gürtlera pokles ekonomiky proti předchozímu čtvrtletí zapříčinil především čistý vývoz.

„V tom se jednak podepsala mírně horší exportní výkonnost průmyslu související s nedostatkem některých výrobních komponent, ale i výrazně vyšší tvorba dovozně náročných zásob. Ve vyšších zásobách se však mohla odrazit i nedokončená výroba, například automobilů, kde chyběly čipy,“ doplnil s tím, že druhé letošní čtvrtletí již pravděpodobně přinese s ohledem na rozvolnění výraznější oživení ekonomiky.

Lze očekávat zejména nárůst spotřeby domácností. Ta v prvním čtvrtletí poklesla o 3,2 p. b. Tvorba hrubého fixního kapitálu klesla o 1,3 p. b.

Saldo zahraničního obchodu a zaměstnanost

Saldo zahraničního obchodu v běžných cenách se v 1. čtvrtletí meziročně zvýšilo o 17 miliard korun na 93,2 miliardy. Vývoz zboží a služeb mezičtvrtletně klesl o 2,2 procenta. Meziročně ale vzrostl o 4,3 procenta. Vývoz ovlivnil hlavně obchod s elektronickými a optickými přístroji a elektrickými zařízeními.

Dovoz zboží a služeb mezičtvrtletně vzrostl o 4,0 procenta, meziročně o 5,6 procenta. Na meziročním vývoji dovozu se významně podílel růst dovozu elektrických zařízení a subdodávek pro automobilový průmysl.

V 1. čtvrtletí bylo v Česku zaměstnáno v průměru 5 327 tisíc osob. Celková zaměstnanost vzrostla oproti předchozímu čtvrtletí o 0,3 procenta. Meziročně klesla o 1,6 procenta. Objem mzdových nákladů v prvním čtvrtletí vzrostl meziročně o 1,8 procenta.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here