Letošní úroda brambor je solidní. To už ale neplatí pro řepku

528
brambor
Foto: Pixabay.com

Aktuální odhady letošní sklizně českých zemědělců ukázal propad produkce řepky olejky, solidní úrodu brambor a skvělou úrodu cukrovky, slunečnice a máku. Uvedl to Český statistický úřad [ČSÚ].

Odhad ČSÚ k letošnímu 15. září potvrdil meziročně nižší úrodu řepky [-17,5 %] a obilovin [-1,4 %]. Úroda brambor je ve srovnání s loňskou sklizní nižší o 3,5 procenta, ale stále nad průměrem za posledních deset let. A dobře vychází odhad sklizně cukrovky, slunečnice a máku. Další dobrá zpráva je, že dle ČSÚ se i přes neobvykle pomalý průběh letošních žní zemědělcům podařilo do poloviny září sklidit všechny plochy obilovin.

„Poslední zářijové odhady potvrdily průměrnou úrodu. Celková sklizeň obilovin po započítání odhadu sklizně kukuřice přesáhla osm miliónů tun. Je o necelá tři procenta vyšší než desetiletý průměr,“ uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Podle posledního letošního odhadu se sklidilo 8 003 tis. tun obilovin včetně kukuřice. Produkce je meziročně o 110 tisíc tun nižší [-1,4 %]. Důvodem mírného poklesu je nižší hektarový výnos 6,03 t/ha [-0,5 %] a menší plocha osetá obilovinami 1 326 tis. ha [-0,9 %].

Sklizeň obilovin je v 10letém průměru mírně vyšší

Letos odhadovaná sklizeň obilovin včetně kukuřice je o 2,6 procent vyšší než průměr sklizní za posledních deset let. Pšenice ozimé, která je naší nejvýznamnější obilovinou, se podle odhadu sklidilo 4 563 tisíců tun. To je o 237 tisíců tun méně než v loňském roce [-4,9 %]. Méně se sklidilo i dalších obilovin:

  • Ječmen jarní: 1 105 tis. Ttun / -1,2 %
  • Kukuřice: 770 tis. tun / -6,7 %
  • Ječmen ozimý: 654 tis. tun / -6,3 %
  • Tritikale, hybrid žita a pšenice: 198 tis. tun / -7,0 %
  • Žito: 127 tis. tun / -26,3 %.

Oproti tomu sklizeň pšenice jarní na úrovni 380 tis. tun je především díky rozšíření osevní plochy na více než trojnásobek [+ 277 tis. tun]. Ovsa se sklidilo 206 tisíc tun. To je o 12,3 procenta více než loni.

Výnosy brambor jsou na dobré úrovni, cukrovka na skvělé

Očekávaná sklizeň brambor v objemu 672 tisíc tun je meziročně o 3,5 procenta nižší. Ve srovnání s desetiletým průměrem je ale letošní odhadovaná úroda o 3,4 procenta vyšší [výměra -3,5 % / hektarový výnos +7,1 %].

„Letošní hektarové výnosy brambor jsou na dobré úrovni. Celková sklizeň bude ve srovnání s loňským rokem pravděpodobně o necelá čtyři procenta nižší. Důvod je úbytek ploch. Mnoho pěstitelů v důsledku protiepidemických opatření loňskou produkci nemohla na trhu uplatnit a letos pěstování brambor omezila,“ vysvětlila vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ Renata Vodičková.

Letos zemědělci osázeli bramborami 23 tisíc hektarů polí. To je přibližně o tisíc hektarů méně než loni [-4,4 %]. Z hektaru se sklízí podobně jako před rokem průměrně 29,42 tun brambor [+0,9 %].

Pěstování brambor není pro zemědělce zárukou výdělku

Předpokládaná sklizeň cukrovky v objemu 3 996 tisíc tun je meziročně o 8,8 procenta vyšší. A to díky růstu odhadovaného hektarového výnosu na 65,26 t/ha [+6,1 %]. Roli sehrálo i mírné rozšíření osevní plochy na 61 tisíc hektarů [+2,6 %].

Letošní odhadovaná sklizeň cukrovky je tak o 2,6 procenta vyšší ve srovnání s průměrem za posledních deset let [výměra -0,1 % / hektarový výnos +2,7 %]. A to i přesto, že osevní plocha cukrovky se ve srovnání s rokem 2017, kdy skončil systém produkčních kvót na cukr, zmenšila o pět tisíc hektarů [-7,4 %].

Propadla sklizeň řepky olejky

Podle odhadu ČSÚ se sklidilo 1 027 tisíc tun řepky olejky. To je o 218 tisíc tun méně než loni [-17,5 %]. Na poklesu se podílí nižší hektarový výnos 3,00 t/ha [-11,3 %] a snížení osevní plochy na 342 tisíc hektarů [-7,0 %]. Letošní odhad sklizně řepky je také téměř o pětinu nižší ve srovnání s průměrem za posledních deset let [sklizeň -19,2 % / výměra -12,1 % / hektarový výnos -8,0 %]. A je tak vůbec nejnižší od roku 2006, kdy se z výměry 292 tisíc hektarů sklidilo 880 tisíc tun řepky.

„Letošní sklizeň řepky je nejslabší za posledních čtrnáct let. Avšak očekávaná úroda ostatních olejnin je díky rozšíření osevních ploch výrazně vyšší. Sóji se sklidí o polovinu více a odhadovaná úroda slunečnice, hořčice nebo lnu převyšuje loňskou sklizeň dokonce o dvě třetiny,“ vysvětlila Dagmar Lhotská z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví.

Očekávaná produkce máku v objemu 29 tisíc tun je meziročně o 1,8 procenta vyšší. A to i přes pokles hektarového výnosu na 0,67 t/ha [-6,6 %]. Je to díky rozšíření osevní plochy na 44 tisíc hektarů [+9,0 %]. Poslední odhad úrody máku se proti červencovému odhadu výrazně snížil [-2 tis. tun / -5,9 %]. I přesto je plánovaná sklizeň o třetinu vyšší proti desetiletému průměru [+33,0 %]. A současně nejvyšší za posledních deset let.

Dobrá je letos úroda brambor, slunečnice i hrachu

Odhad sklizně slunečnice v objemu 47 tisíc tun je meziročně o dvě třetiny vyšší [+61,8 %] hlavně díky navýšení osevní plochy na 18 tis. ha [+59,5 %]. Výměra slunečnice se tak po dvou letech prudkých propadů přiblížila úrovni roku 2018, kdy se pěstovala na dvaceti tisících hektarech.

Zemědělský trh v EU neexistuje, říká Zdeněk Jandejsek

O necelou třetinu vyšší [+28,0 %] je pak meziroční odhad produkce hrachu. Na meziročním nárůstu úrody se podílí rozšíření osevní plochy na 39 tis. ha [+18,2 %] a vyšší hektarový výnos 2,82 t/ha [+8,3 %].

Očekávaná sklizeň kukuřice na zeleno a siláž v objemu 8 807 tisíc tun je téměř na stejné úrovni jako loni [-0,3 %]. Vojtěšky se sklidilo 535 tisíc tun [-0,9 %], jetele lučního 380 tisíc tun [-10,7 %]. I tak odhad úrody těchto pícnin převyšuje průměr sklizní za posledních deset let.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here