EK ČR schválila Dohodu o partnerství i Technickou pomoc

352
Dohodu_o_partnerstvi
Foto: Pixabay.com

Evropská komise [EK] Česku schválila Dohodu o partnerství i program Technické pomoci pro období 2021-2027. V jejím rámci Česko načerpá zhruba 527 miliard korun [21,4 mld. eur] z evropských operačních programů.

Česká republika je šestým členským státem, kterému EK zmiňovaný dokument schválila. Spolu s Dohodou o partnerství EK Česku schválila Operační program Technická pomoc pro roky 2021 až 2027. Ten slouží k financování poskytování podpory z ostatních evropských operačních programů.

„Schválili jsme i první program Technická pomoc. A dnes již mohu říct, že schválení dalších programů bude v rychlém sledu následovat. Věřím, že evropské fondy pomohou České republice zvládat i aktuální výzvy spojené s uprchlickou krizí,” uvedla eurokomisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira.

Česko asi dostane na uprchlíky z EU 14 miliard korun

Dohoda o partnerství přitom definuje strategii a investiční priority, pro které se rozhodl příslušný členský stát v souladu s politikou EU. Uvádí také seznam programů, které chce realizovat. Stejně tak indikaci roční finanční alokace pro jednotlivé programy.

„Více než 20 let zkušeností dokazuje, že politika soudržnosti je dlouhodobý a efektivní nástroj. Nástroj, který by měl být zachován pro rozvoj všech regionů. Současně se ukazuje, že dokáže být dostatečně flexibilní a umí pomoci při zvládání krizí. Ať již krizí covidových nebo té aktuální uprchlické,” uvedl v této souvislosti ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš [Piráti].

Na schválení operačních programů se stále čeká

Po schválení ostatních operačních programů Česko začne čerpat dotace na rozvoj regionů, konkurenceschopnosti a inovací, budování infrastruktury i řešení sociálních otázek nebo zlepšení životního prostředí.

Pro Česko EK pro roky 2021 až 2027 vyhradila 21,4 mld. eur [cca 527 mld. Kč]
  • 3,4 miliardy eur [cca 84 mld. Kč] z Evropského fondu pro regionální rozvor [ERRF] půjde na digitalizaci hospodářství, podporu výzkumu aj.
  • 6,5 miliardy eur [cca 160 mld. Kč] půjde na zvýšení podílu obnovitelných zdrojů, nižší spotřebu energie, opatření proti suchu a povodním obnovou přírodních ekosystémů aj.
  • 1,5 miliardy eur [cca 37 mld. Kč] eur z Fondu pro spravedlivou transformaci [FST] půjde na restrukturalizaci podniků a jejich přechod na nízkouhlíkové hospodářství aj.
  • 4,1 miliardy eur [cca 101 mld. Kč] z Fondu soudružnosti [FS] půjde na čistou městskou a příměstskou veřejnou dopravu a dobíjecí infrastrukturu pro alternativní paliva aj.
  • 4,4 miliardy eur [cca 108 mld. Kč] z Evropského sociální fondu [ESF+] půjde na zlepšení přístupu k zaměstnání, zlepšení životní úrovně nejchudších osob aj.

Dohoda o partnerství upravuje 20 programů

Dohoda o partnerství s Českou republikou otevírá cestu pro místní investice z těchto fondů politiky soudržnosti: EFRR, ESF+. Dále pro investice z Fondu soudržnosti a Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu [ENRAF]. Celkem se vztahuje na 20 programů, přesně pak na osm vnitrostátních programů, jeden regionální a jedenáct programů INTERREG [zahrnujících přeshraniční spolupráci].

Němci si v EU vyjednali pomoc pro firmy ve výši 11 mld. eur

Kromě toho stanoví způsobilost pro čerpání prostředků z Fondu pro spravedlivou transformaci a jeho provádění v regionech s uhlíkově náročnými průmyslovými zařízeními. Právě na ně transformace na klimatickou neutralitu dopadá nejvíce.

Závěrem dodejme, že Dohodu o partnerství pro roky 2021 až 207 s EK prozatím uzavřelo Řecko, Německo, Litva, Rakousko, Finsko a Česká republika.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here