Paušální daň se od ledna 2023 zvýší na 6 208 Kč

6089
pausalni_dan_2023
Ilustrační foto: Pixabay.com

Paušální daň se od ledna 2023 zvýší o 214 korun na 6 208 korun. Letos platí živnostníci v paušálním režimu 5 994 korun. K paušální dani se podnikající živnostníci přihlašují k 10. lednu, noví pak při zahájení činnosti.

S ohledem na podle nařízení vlády již zveřejněnou průměrnou mzdu v roce 2023 ve výši 40 324 korun Finanční správa ČR [FS ČR] stanovila i výši měsíční paušální zálohy pro živnostníky pro rok 2023.

„Poplatníkům v paušálním režimu se pro rok 2023 mění celková výše paušální zálohy za kalendářní měsíc a nově bude činit 6 208 Kč,“ informuje ve své zprávě FS ČR.

Živnostníci přihlášeni k paušální dani s obratem do jednoho milionu korun si tak nesmí od ledna zapomenout navýšit měsíční zálohu ve prospěch finančního úřadu. Částku v nové výši musí mít úřad připsanou na účtu nejpozději 20. ledna 2023.

„Záloha je splatná vždy do 20. dne kalendářního měsíce, na který se záloha platí, případně ji lze předplatit na několik měsíců či dokonce na celý rok dopředu,“ radí úřad.

A jak již bylo řečeno, od ledna se záloha na paušální daň pro živnostníky s tržbami do milionu korun zvyšuje na 6 208 korun. V částce živnostník vyrovná odvod na zdravotní pojištění v minimální výši 2 722 korun. Dále minimální odvod na sociální pojištění navýšený o 15 procent, který v součtu činí 3 386 Kč. A tradičně stokorunu odvádí paušalisté finančnímu úřadu na daň z příjmů.

K paušální dani se hlásí k 10. lednu 2023

paušální dani se hlásí osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] podle zákona o důchodovém pojištění. Další podmínka k přihlášení je i účast na veřejném zdravotním pojištění. OSVČ nesmí být zároveň plátce daně z přidané hodnoty [DPH] a ani k ní nesmí mít registrační povinnost.

Paušální režim je dále vyloučený pro živnostníky v insolvenci, společníky veřejných obchodních společností a komplementáře komanditních společností. Paušální režim není určen ani pro osoby, které mají příjmy ze závislé činnosti. Jinak řečeno pro osoby v běžném zaměstnaneckém poměru.

Paušalisté s vyšším příjmem budou platit 26 tisíc měsíčně

Ještě před oznámením finančnímu úřadu o vstupu do paušálního režimu by si měl každý živnostník propočítat, jestli je pro něj takový daňový režim finančně výhodný. Pokud se k paušální dani totiž přihlásí, pak už neuplatní žádné daňové slevy na manželku, děti a ani jiné daňové úlevy. Stejně tak si daň neponíží ani o zaplacené úroky z hypotečního úvěru. A neodečte si určitou část z životního a penzijního spoření.

Jak se hlásí k paušální dani

K paušální dani se živnostníci, kteří splňují výše jmenované podmínky, hlásí formou oznámení finančnímu úřadu. Oznámení musí pro daný rok podat úřadu nejpozději k 10. lednu. Paušalisty se pak stávají od 1. ledna daného roku.

Jinak řečeno, kdo chce vstoupit do paušálního režimu od ledna příštího roku, pak podá oznámení finančnímu úřadu nejpozději k 10. lednu 2023. Zálohu ve výši 6 208 korun pak musí odvést tak, aby ji měl úřad na účtu nejpozději k 20. lednu 2023.

Oznámení o vstupu do paušálního režimu lze podat
  • Na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí ČR.
  • Na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem Ministerstva financí.
  • Datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně učiněnou elektronicky způsoby podle daňového řádu.

„Poplatník, který zahajuje činnost, ze které mu plynou příjmy ze samostatné činnosti, se stává poplatníkem v paušálním režimu k počátku kalendářního měsíce, ve kterém činnost zahajuje,“ doplňují zástupci FS ČR.

V oznámení o vstupu do paušálního režimu živnostník kromě obecných informací uvádí své identifikační a kontaktní údaje. Údaje o vstupu do paušálního režimu, údaje o důchodovém pojištění poplatníka a o veřejném zdravotním pojištění.

Pokud podá již podnikající živnostník oznámení o vstupu do paušálního režimu po 10. lednu daného roku, pak považuje finanční úřad oznámení za neúčinné. A paušalistou se v daném roce tento živnostník nestává. Počkat si musí do dalšího období, pro které musí ale stihnout odevzdat přihlášku opět nejpozději do 10. ledna toho roku, kdy chce vstoupit do paušálního režimu.

–VRN–

4 KOMENTÁŘE

  1. Stanjura si umí získat oblibu, začínám chápat Matyáše Thurna a Václava Budovce z Budova, v návaznosti na otevřené okno kupku hnoje a letícího písaře Fabricia, Jaroslava Bořitu Martinice a Viléma Slavatu. Inu bývali Čechové udatní mládenci. To jsem zvědav jak mi to redakčně upravíte 😀

  2. Je vtipné, že stát vyměří paušální daň z tzv. průměrné mzdy. Docela by mě zajímalo, jak tento průměr vzniká. Znáte někoho, kdo má průměrnou mzdu? Já na ní nedosáhl jako řidič autobusu ani za 500 hodin měsíčně v práci. Představte si člověka, který podniká proto, aby žil. Ne proto, aby rostl, investoval, riskloval, zaměstnával atd. Stačí mu výdělek 12000 Kč, na jídlo skromné ošacení. Žije v domku na vsi který zdědil, chodí na procházky se psem a má pár slepiček a kozu. Je vegetarián a vše si vypěstuje na zahrádce. Pracuje jako zahradní architekt, ale nechce hrnout peníze. Bere jen tolik práce, aby přežil. Protože jeho otec podnikal, hrnul peníze, děti neviděl a nakonec se uštval. Nechce skončit jako on. A najednou přijde hladový systém, a řekne že daň a odvody jsou vypočteny s průměrné mzdy. Opravdu jsme otroci odsouzení makat a platit a nemoci ovlivnit, zač stát naše vydřené peníze utratí ? Nesmí existovat skromný člověk, který nechce tenhle hladový a zvrácený systém podporovat ? Jako by nebylo nic víc než peníze a honba za nimi. A kdy mají lidé žít ? V koloně před Prahou, když se hrnou do práce tam, kde je alespoň ta průměrná mzda ?

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here