Novela zákoníku práce urychluje počátek výpovědní doby

805
prace
Ministr práce Marian Jurečka na březnovém veletrhu Career Expo v Praze / Foto: MPSV ČR

Výpovědní doba příští rok zřejmě dozná změn. Podle novely zákoníku práce by začala běžet dnem doručení výpovědi druhé straně. Nikoli první den následujícího měsíce, jako je tomu teď. A za porušení kázně v práci se výpověď zkrátí na měsíc.

Změny do výpovědních dob i důvody pro podání kratší výpovědní doby přináší další z novel zákoníku práce, kterou připravilo a v úterý [16.4.] na tiskové konferenci představilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR [MPSV].

„Chceme, aby Česká republika byla konkurenceschopná a nehrála v Evropě druhé housle. K dosažení tohoto cíle je nezbytný moderní a pružný pracovní trh,“ řekl k novele ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka [KDU-ČSL].

Ten o ní hovoří jako o flexibilní novele. Jelikož upravuje i pracovní práva rodičů pečující o dítě, kteří se vracejí po rodičovské dovolené dříve do svého původního zaměstnání. Změny se dotýkají i rozvrhování práce, doby odpočinku, vyplácení mzdy v cizí měně. Novela prodlužuje za určitých podmínek zkušební dobu na čtyři měsíce u řadových zaměstnanců, u vedoucích pracovníků dokonce až na osm měsíců.

„Podnětů z naší strany bylo více. Ale oceňujeme navrhované změny, které reflektují aktuální situaci na trhu práce a v oblasti digitalizace pracovního trhu,“ zhodnotil novelu viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR [SP ČR] Bohdan Wojnar.

Novela urychluje dvouměsíční výpovědní dobu

S platností novely zákoníku práce počítá MPSV již od příštího roku. I proto by měli především zaměstnanci stejně jako jejich zaměstnavatelé vědět, že se mění podle stávajícího znění novely pravidla pro výpočet výpovědní doby.

  • Její dvouměsíční trvání sice zůstává [zatím] nedotčené, nicméně se mění doba, odkdy se začíná počítat. A to ode dne jejího doručení druhé straně.

Nyní se dvouměsíční výpovědní doba začíná počítat prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. A končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. I od této změny si ministr Jurečka slibuje větší flexibilitu na tuzemském trhu práce.

„Zaměstnanec může být dříve uvolněn pro novou pracovní pozici a zaměstnavatel může na dané pracovní místo přijmout nového zaměstnance v kratším termínu,“ říká.

Další podstatnou změnou je zkrácení výpovědní doby na jeden měsíc [nyní jsou to dva kalendářní měsíce, pozn. red.] pro ty zaměstnance, kteří poruší pracovní kázeň. Dalším důvodem pro podání jednoměsíční výpovědní doby má být podle novely i to, že daný pracovník nesplňuje zákonem stanovené předpoklady a požadavky zaměstnavatele pro výkon práce.

Délka zkušební doby

Novela zasahuje i do délky zkušební doby, která nyní u běžných zaměstnanců obecně trvá tři měsíce. Praxe ukazuje, že u specifických odborných pracovních pozic je aktuální zkušební doba nedostatečná, vysvětlil důvody prodloužení zkušební doby ministr Jurečka.

  • Novela tak počítá s jejím prodlužením až na čtyři měsíce u zaměstnanců.
  • U zaměstnanců na vedoucích pozicích až na osm měsíců.

Firmy se kvůli změnám v zákoníku práce zbavují dohodářů

Pokud jde o rozvázání pracovního poměru ať už výpovědí, nebo dohodu kvůli tomu, že už není pracovník k dané práci zdravotně způsobilý kvůli úrazu v práci nebo uznané nemoci z povolání, pak dostane tento zaměstnanec zvláštní náhradu.

Náhrada spočívá ve výši dvacetinásobku průměrného měsíčního výdělku, tedy jako je tomu nyní. Tyto výdaje pak zaměstnavatelům refundují pojišťovny. Jelikož se proti škodám způsobeným pracovním úrazem nebo nemocí z povolání firmy povinně pojišťují.

Výplata v cizí měně, ale jen v některých případech

Rodičům vracejícím se do práce po rodičovské dovolené pak novela zajišťuje návrat na stejnou pracovní pozici a na stejné pracoviště, pokud se do práce vracejí před dosažením věku dvou let dítěte, o které pečovali.

„Jedná se o výrazné posílení práv na straně zaměstnanců oproti dnešnímu nastavení. Dosud totiž platí nárok na stejné místo pouze v případě návratu z mateřské dovolené,“ vyzdvihl ministr Jurečka.

Dále zákoník práce nově umožní zaměstnancům čerpajícím rodičovskou dovolenou vykonávat práci u svého zaměstnavatele. To na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce. A musí jít o stejný druh práce jako před jejich nástupem na rodičovskou dovolenou.

Úprava minimální mzdy je v zákoníku práce. Ročně stoupne o procento

Někteří zaměstnanci stejně jako zaměstnavatelé pak uvítají možnost výplaty mzdy v jiné než české měně. To ale pouze za podmínky, že s tím daný zaměstnanec bude souhlasit, upozorňuje MPSV.

Podle vrchní ředitelky Sekce legislativy MPSV ČR Dany Roučkové bude muset u zaměstnance být nějaký “cizí prvek”. To znamená, že je třeba cizinec. Anebo to, že má v zahraničí rodinu či za prací pendluje do sousední země.

„Musí tam být konkrétní důvod, aby to mohlo být takto vypláceno. Nemůže si firma říct, že tak bude platit běžného českého pracovníka, který se nepohybuje v zahraničí,” řekl ministr.

Mezi další novinky patří možnost pro mladistvé ve věku od 14 let vykonávat lehčí práce. To však jen v době letních prázdnin. A to i v případě, že nemají dokončenou povinnou základní školní docházku.

–VRN–

1 komentář

  1. Bude zákoník platit i pro dva zrádné slepence ? Tito gau… už měli dávno dostat výpověď ze sněmovny i zbytečného senátu a na cestu skok do Macochy.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here