Co umí havarijní pojištění a kdy spláčete nad pojistkou

325
havarijni_pojisteni
Foto: FinTag.cz

Havarijní pojištění znamená poskládat si balíček různých situací a jejich následků. Nejvýhodnější podoba tohoto pojištění se hledá těžko. Vždy záleží na konkrétní pojišťovně, jakou pojistnou ochranu nabídne svým klientům.

Cenu havarijního pojištění ovlivňuje mnoho faktorů. Je to výše pojistné částky, dosavadní škodní průběh, protože i u tohoto produktu se uplatňuje takzvaný bonus/malus systém. Významnou roli hraje věk řidiče, místo bydliště i technické parametry vozidla. Od objemu a výkonu motoru až po provedení a barvu automobilu. Důležitá je i spoluúčast pojištěního při pojistné události. Zde platí úměra – čím větší je spoluúčast, tím méně peněz odvede na pojistném, ale tím více zaplatí při pojistné události.

Nejčastějšími riziky řešenými v havarijním pojištění jsou náraz, střet a pád vozidla. Tomu se souhrnně říká havárie. Jsou tu ale živelné události. Přesný výčet bývá uveden v pojistných podmínkách. Nejčastěji zahrnují riziko vichřice, krupobití, úderu blesku, sesuvu půdy, povodně, záplavy, výbuchu, pádu stromu a dalších následků přírodních fyzikálních sil. Následuje odcizení vozidla jako celku nebo jeho vnějších částí, vandalismus a střet se zvěří či poškození zvěří. K této základní variantě nabízejí pojišťovny širokou škálu nejrůznějších připojištění. Setkat se lze například s nabídkou úrazového pojištění, pojištění čelního skla, zavazadel či dětských autosedaček.

Havarijní pojištění: Co bude vždy ve výluce

Četba pojistných podmínek jistě nepatří mezi oblíbené činnosti pojištěného. Nicméně právě u autopojištění se tento dokument vyplatí číst pozorně, neboť často ukrývá mnoho výluk, které se klient z lákavého informačního letáku nedozví. Na náhradu škody zapomeňte, pokud jste usedli za volant posilněni alkoholem, stejně jako po požití léku označeného zákazem řízení motorového vozidla. Mezi další standardní výluky patří úmyslné poškození vozu, škody související s přirozeným opotřebením či únavou a vadou materiálu nebo následkem vniknutí vody do spalovacího prostoru.

Almužna za totálku

Oblíbenou praxí pojišťoven při likvidaci totální škody je nižší výpočet pojistného plnění, než jak bylo ujednáno v době sjednání smlouvy. Hojně užívaným argumentem na obhajobu takové praktiky je amortizace. Tedy snížení hodnoty vozidla v časovém rozpětí od data uzavření smlouvy do doby bezprostředně před škodní událostí. Tomu se dá ale snadno protiargumentovat tím, že klient platí stále stejně vysoké havarijní pojištění.

Klient uzavře havarijní pojištění s pojistným plněním při totální škodě na vozidle ve výši 250 000 Kč. Což je cena, za kterou vozidlo koupil. Když se ale třeba po roce přihodí dopravní nehoda a na vozidle je konstatována totální škoda, pojišťovna nevyplatí původně sjednaných 250 000 Kč, ale pouze 100 000 Kč. A to i přesto, že pojistné, které její klient po celou dobu platili, bylo kalkulováno z pojistné částky ve výši 250 000 Kč.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here