Když se přiblíží výročí fixace hypotéky, je na místě se pobavit s bankou

597

Když se přiblíží výročí fixace hypotéky, je dobré pobavit se s bankou o co nejvýhodnějších podmínkách pro nové období. Když dlužník hypotéku řádně splácí, není důvod, aby mu byla bankou nabídnuta sazba horší, než je lepší průměr na trhu.

Pokud mu u nové fixace hypotéky banka nabídne horší úroky a podmínky, než jsou aktuálně na trhu, měl by se poohlednout jinde. Anebo přitvrdit při vyjedánávní se svou stávající bankou. Jedině tak totiž překoná běžnou praxi, kdy banka spíše zvýhodní zajímavým úrokem nové klienty, než ty, které má jisté. Pokud se klient na lepších podmínkách nedomluví, může hypotéční úvěr v pohodě převést k jiné bance. Což značí refinancování hypotéky a novou hypotéční smlouvu.

Fixace hypotéky – jak ji využít

Ušetří ten, kdo doposud platil úroky u hypotéky třeba ve výši 3 %, ale po 5 letech fixace hypotéčního úvěru se s bankou dohodne na úroku 2,5 %. Tedy na sazbě aktuálně běžné na trhu. Hypotéku přitom může ještě zafixovat na dalších třeba 5 let. To, když má za to, že úroky budou v následujících letech růst. Výše uvedený krok zřetelně pozná na nižší měsíční splátce i nižším celkovém přeplatku na hypotéce.

Pokud se svou bankou nedohodne, může se dohodnout s jinou. Hypotéku takzvaně refinancovat. To je ale možné udělat bez vysokých nákladů pouze tehdy, když mu končí anebo se blíží konec fixace hypotéky. Jedině tehdy lze refinancovat k jiné bance, aniž by stará banka uplatnila svoje právo na to požadovat po dlužníkovi vysoké sankce za předčasné vypovězení původní hypotéční smlouvy. Že jde o vysoké sancke dotvrzují příklady z praxe. Sankce může být u hypotéky s 3,5 milionovou jistinou i více než 10%, tedy ve výši 360 000 a více.

Předfixaci málokdo nezná, ale je dobrá

Chtějí-li si domácnosti zajistit výhodnější podmínky u hypotéku, nemusejí čekat na úplné vypršení fixace. Požadovat (u stávající nebo nové banky) lepší podmínky u hypotéčního úvěru lze i v předstihu (3, 6, 12 někdy i 24 měsíců předem). K tomu slouží takzvaná předfixace, kterou nenabízejí sice všechny banky, ale dá se o ni vždy jednat s bankami, které ji nabízejí v rámci refinancování hypotéky.

Pokud dlužník platí u své stávající banky u hypotéky úrok 3,5 % a vidí, že na trhu jsou hypotéky za 2,5 %, a fixace hypotéky mu vyprší za 3, 6, 12 nebo i více měsíců, může si sjednat novu smlouvu za 2,5 % s tou bankou, která předfixaci nabízí.

Poplatky vždy a všude

S refinancováním hypotéky z důvodu vypršení fixace u staré i nové banky jsou vždy spojeny poplatky. V případě převedení hypotéky k jiné bance pak nejenom ty bankovní. Jako jsou poplatky za vyřízení nového hypotéčního úvěru, vedení účtu či vyčíslení zůstatku starého hypotéčního úvěru od stávající banky. Jsou tu ale i další poplatky. Třeba ty na katastrálním úřadě. Tam je třeba zaplatit 2x tisíc korun za výmaz a vklad zástavních práv k nemovitosti. Další poplatky bývají spojeny s novým odhadem nemovitosti.

 

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here