Mobilní bankovnictví zažívá boom. O PSD2 většina zatím ani neslyšela

425

Ještě před šesti lety využívalo mobilní bankovnictví jen 2 % Čechů, letos jich je 16 %. Přirozené je pro mladší ročníky a podle výzkumu společnosti GfK oblibu získává i ve skupinách s vyšším vzděláním a příjmem.

„Vzhledem k rostoucímu počtu uživatelů smartphonů a také díky tomu, že již dospěla či dospívá generace, která je narozená do v uvozovkách digitální reality, je tento vývoj pochopitelný. Původní strach z využívání mobilních telefonů pro správu financí byl odsunut do pozadí uživatelskou přívětivostí. Ta je důležitá zejména pro nejmladší generaci,“ vysvětluje Head of Marketing Efficiency GfK Kristina Hanušová.

Internetové bankovnictví

Zatímco mobilní bankovnictví roste, internetové bankovnictví kolísá na svých již ustálených hodnotách. V roce 2012 používalo internetové bankovnictví 48 % lidí. V roce 2015 dvě třetiny (67 %). Letos jeho služby využívá 65 % klientů bank.

Významným tématem v bankovních službách je i nová směrnice Evropské komise (2015/2366/EU) o platebních službách PSD2 (Payment Service Directive). Podle mnoha hlasů má potenciál významně změnit stávající nejen on-line bankovní služby. V platnost přitom vstoupila již letos v lednu.

Směrnice bankám například umožňuje sdílet informace o klientech s třetími stranami. To v praxi může znamenat i jedno internetové bankovnictví (třeba i aplikaci v mobilu) pro on-line správuúčtů od více bank najednou. Cílem unijní směrnice jsou standardizovaná pravidla pro poskytování platebního styku i možnost jejich sdílení mezi subjekty.

„Pro koncového uživatele by ze zavedení této směrnice do praxe v první řadě vyplývala možnost zjednodušení obsluhy a kontroly všech využívaných finančních produktů a služeb. Navzdory zmíněným výhodám je povědomí o těchto možnostech mezi koncovými uživateli nízké. Banky ani společnosti zatím v této oblasti nevyvíjejí výrazně viditelné aktivity,“ konstatuje Kristina Hanušová z GfK.

Obavy z PSD2

Z průzkumů vyplývá, že cca 80 % lidí o PSD2 nikdy neslyšelo a nevědí, co pro ně znamená. Značná část obyvatel se ale bojí možného zneužití údajů při placení skrze tyto aplikace, a to nejen prozrazení jejich osobních údajů, ale také krádeže peněz z jejich účtu.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here