Průměrná míra inflace za rok 2018 byla 2,1 %. Šlo o třetí nejvyšší hodnotu za posledních 10 let. Vyšší byla pouze v roce 2012 [3,3 %] a v roce 2017 [2,5 %].

 „Největší podíl na růstu cen v roce 2018 měly ceny bydlení, dále ceny potravin, alkoholických nápojů, tabáku a ceny v dopravě,” říká vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá. Což značí, že nejvíce loni zdražily náklady na bydlení, pohonné hmoty, potraviny, ale i na stravování, ubytování a ostatní služby.

I když je průměrná míra inflace za rok 2018 o 0,4 % nižší než v roce 2017, je to třetí nejvyšší průměrná roční inflace za posledních 10 let. [Vyšší byla pouze v roce 2012 ve výši 3,3 % a v roce 2017 ve výši 2,5 %].

Podle statistiků lze vystopovat i jistou podobnost české inflace s průměrem zemí EU. Tato podobnost je ale narušena nepravidelným, zato poměrně výrazným zvyšováním nepřímých daní, tedy DPH a spotřebních daní. Nejvyšší rozdíl ročního přírůstku cen v ČR oproti průměru Evropské unie byl zaznamenán v roce 2008, a to o 2,6 % [3,7 % v EU a 6,3 % v ČR].

Co zdražilo v roce 2018 u bydlení

 • Ceny nájemného u bytů se zvýšily o 3,0 %
 • Ceny elektřiny stouply o 4,3 %
 • Ceny vodného stouply o 1,8 %
 • Ceny stočného stouply o 1,3 %
 • [raketový růst cen statistici zaznamenali hlavně na konci roku, více níže]

Co zdražilo v roce 2018 u potravin

 • Ceny lihovin se zvýšily o 3,0 %, vína o 1,5 %, piva o 2,9 %
 • Vzrostly ceny pekárenských výrobků a obilovin o 0,3 %, z toho mouky a jiných obilovin o 2,9 %
 • Ceny masa byly vyšší o 1,2 %, z toho ceny hovězího a telecího masa o 1,4 %
 • Ceny vajec se zvýšily o 5,2 %
 • Cena másla stoupla o 4,8 %, jogurtů o 8,0 %
 • Ceny ovoce vzrostly o 2,8 %

Co zdražilo jinde

 • Růst cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák byl 3,3 %
 • Ceny finančních služeb vzrostly o 0,8 %
 • V oddíle doprava došlo k nárůstu cen pohonných hmot a olejů o 6,2 %
 • Ceny automobilů vzrostly o 1,9 %
 • Ceny pojištění o 5,2 %
 • Ceny stravování a ubytování byly vyšší o 3,6 %
 • Ceny služeb kadeřnických salónů a služeb osobní péče vzrostly o 4,7 %
 • Ceny ubytovacích služeb vzrostly o 3,0 %

Co a jak zdražilo ve 4. čtvrtletí 2018

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny ve 4. čtvrtletí 2018 proti 4. čtvrtletí 2017 o 2,1 %. 0,3 % bodu méně než ve 3. čtvrtletí. Tento vývoj ovlivnilo zdražování v oblasti nákladů na bydlení, ostatní zboží a služby, alkoholické nápoje, tabák, ale i přechod z cenového růstu v pokles v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, zpomalení růstu cen v oddílech doprava [slevy na jízdném], rekreace a kultura a zrychlení poklesu cen v oddíle odívání a obuv.

 • Náklady na bydlení vzrostly ve 4. čtvrtletí 2018 meziročně o 3,8 %
 • Ceny elektřiny se zvýšily o 5,6 %
 • Ceny nájemného z bytu vzrostly o 3,3 %
 • Ceny vodného stouply o 1,8 %, stočného o 1,3 %
 • Ceny zeleniny stouply o 14,8 %, z toho brambor o 23,4 %.

Co a jak zdražilo ve 4. čtvrtletí 2018

Ceny sýrů a tvarohů byly vyšší o 2,2 %

 • Ceny lihovin vzrostly o 2,3 % a piva o 4,2 %
 • V oddíle odívání a obuv se zvýšily ceny oděvů o 2,7 % a ceny obuvi o 4,7 %
 • Zvyšování cen pokračovalo v oddíle stravování a ubytování, kde vzrostly ceny stravovacích služeb o 1,3 %
 • Ceny pohonných hmot se zvýšily o 9,5 % [ve 3. čtvrtletí nárůst o 12,3 %. Cena benzínu Natural 95 byla v prosinci 31,80 Kč a cena nafty 32,45 Kč]
 • Ceny se zvýšily u zboží a služeb pro osobní péči vzrostly o 4,1 % [ve 3. čtvrtletí o 3,5 %] Zvýšily se ceny tabákových výrobků o 3,8 % [ve 3. čtvrtletí o 3,5 %]
 • Ceny obuvi se zvýšily o 1,2 % [ve 3. čtvrtletí o 1,7 %
 • Vzrostly ceny finančních služeb o 4,3 %

Co zlevnilo ve 4. čtvrtletí 2018

Meziročně klesly spotřebitelské ceny ve 4. čtvrtletí 2018 proti 4. čtvrtletí 2017 v oddíle rekreace a kultura, kde klesly ceny dovolených s komplexními službami o 16,5 %. V oddíle doprava došlo k poklesu cen dopravních služeb částečně vlivem od září nově zavedené celostátní slevy jízdného v autobusové a železniční dopravě. Ceny automobilů se snížily o 0,2 %. A dále:

 • V oddíle doprava klesly ceny dopravních služeb o 7,6 % [ve 3. čtvrtletí pokles o 1,8 %]
 • Ceny masa klesly o 0,2 %, z toho ceny vepřového masa o 2,2 %
 • Ceny ryb se snížily o 2,7 %
 • Ceny ve skupině mléko, sýry, vejce se ve 4. čtvrtletí meziročně snížily o 1,2 %, z toho ceny vajec o 19,9 % a polotučného trvanlivého mléka o 3,5 %
 • Ceny olejů a tuků byly nižší o 1,4 %, z toho ceny másla o 5,4 %
 • Ceny cukru klesly o 31,6 % [ve 3. čtvrtletí pokles o 28,9 %]
 • Ceny chleba klesly o 2,4 % a ceny mouky a jiných obilovin o 4,0 %. Ceny ovoce se snížily o 8,0 % [ve 3. čtvrtletí růst o 5,9 %]
 • Ceny nealkoholických nápojů klesly o 0,3 %, z toho ceny kávy o 2,2 %
 • Ceny oděvů se snížily o 2,5 % [ve 3. čtvrtletí o 2,4 %]
 • Ceny zemního plynu poklesly o 0,5 % [ve 3. čtvrtletí o 0,8 %]
 • Ceny vína klesly o 1,0 %

Jak to bylo

Změny ve vývoji cen ve 4. čtvrtletí 2018 se promítly do zpomalení meziročního růstu tržních cen na 2,2 % [ve 3. čtvrtletí 2018 růst o 2,4 %]. Růst regulovaných cen ve 4. čtvrtletí 2018 zpomalil na 1,7 % z 2,2 % ve 3. čtvrtletí 2018. Jak to bylo v prosinci 2018? Jak rostly ceny v posledních měsících roku 2018 přehledně v článku: V prosinci znovu skokově zdražily brambory! Inflace ale rostla nejpomaleji za celý rok

 •  ČSÚ: Indexy spotřebitelských cen [předchozí čtvrtletí = 100]

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here