Náklady rodičů na umělé oplodnění šplhají i ke 100 tisícům korun

601

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se s neplodností v ČR potýká přibližně každý pátý pár. Díky umělému oplodnění se tak ročně narodí pět až šest tisíc dětí. Náklady na úmělé oplodnění ale napatří k nejnižším.

Problém s oplodněním vyplývá podle odborníků zejména ze zvyšujícího se věku prvorodiček. Plodnost žen v čase klesá. Zejména pak po čtyřicátém roce věku ženy. Umělé oplodnění se ale i tak stává pro mnoho lidí jedinou nadějí na založení rodiny. Avšak metody asistované reprodukce nepatří k nejlevnějším záležitostem. Úspěšnost umělého oplodnění u starších žen je navíc nižší. I proto bývá často nutné léčbu několikrát opakovat.

Umělé oplodnění – co platí pojišťovna

Podmínky a příspěvky zdravotních pojišťoven jsou více než deset let stejné a nereagují na současnou [zvyšující se] problematiku neplodnosti. Neplodné páry se tak leckdy musí na založení rodiny podílet nemalými částkami. Zdravotní pojišťovny na proces umělého oplodnění sice finančně přispívají, nicméně hradí pouze formu in vitro fertilizace. IVF: oplodnění ve zkumavce, při kterém se vajíčko oplodňuje spermií mimo tělo ženy ve třech cyklech. [Pokud bylo v prvních dvou pokusech použito pouze jedno embryo, tak to jsou cykly čtyři.]

Neplodné páry nyní v základních cyklech za léky a část metod doplácí cca 18 tisíc korun. K tomu je třeba připočíst náklady na některé léky a další úkony zvyšující šanci na oplodnění. Tyto částky se pohybují od několika tisíc korun až do 15-ti tisíc korun. Úspěšnost IVF se odhaduje na 40 %. Pokud se ženě nepodaří otěhotnět na 3 až 4 pokusy, další cykly si hradí sama. Jeden IVF cyklus vychází přibližně na 26 tisíc korun a opět je nutné připočíst také částku za léky. / Nárok na příspěvek dále mají pouze ženy [i v případě, že je problém na straně muže] ve věku 22 až 39 let. U žen s neprůchodností obou vejcovodů je dolní věková hranice snížena na 18 let.

Umělé oplodnění – hradí se pouze IVF

Kromě IVF existují další metody asistované reprodukce, na něž se však příspěvky pojišťoven nevztahují. Jde například o laboratorní metodu ICSI, kde je odebrané vajíčko oplodněno spermií, která je injekčně vpravena přímo do něj. Částka za transfer 1-10 vajíček se pohybuje mezi 5 až 8 tisíci korun.

Další využívaná metoda je PICSI, upravená verze ICSI, jejíž cena se pohybuje okolo 8 až 13 tisíci korun. Metody MESA a TESE [operační odběr spermií z varlete či nadvarlete] stojí 10 až 25 tisíc korun. Existuje však řada dalších specifických vyšetření, která zkvalitňují výběr či uchovávání embryí a zvyšují tak šanci na otěhotnění, nicméně i ty si pacienti musí zaplatit sami.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here