Pojistná smlouva je u životního pojištění klíčovým dokumentem. Jedním z důvodů je, že každá nově uzavřená pojistná smlouva – třeba i jen kvůli potřebě dílčí změny v jejím nastavení – je velice drahá.

Každou uzavřenou pojistnou smlouvu by mělo být vždy možné obměňovat podle zásadních životních změn. To může být například významná změna zaměstnání z hlediska podstupovaných rizik. Potřeba navýšení pojistného krytí u pojištěných rizik. Třeba rizika úmrtí u živitele rodiny, která si akorát sjednala několikamilionovou hypotéku. Co se ale skoro nikdy nevyplatí je kvůli výše uvedeným změnám a jim podobným zrušit stávající smlouvu, aby mohla být uzavřena smlouva nová.

Proč?

  1. U životního pojištění pojištěný pojišťovně platí minimálně první dva roky, často spíše tři, takzvané počáteční náklady. Což jsou náklady pojišťovny za uzavření pojištění. Kdo si tedy nechá zrušit svou starou pojistnou smlouvu, aby si založil novou pojistnou smlouvu, platí tyto náklady znovu.
  2. Ukončením staré smlouvy a založením nové smlouvy pojištěný vždy riskuje, že mu pojišťovna zdraží pojištění kvůli vyššímu věku anebo vyvstalým zdravotním problémům. Možné je i to, že mu omezí pojistné plnění u některých rizik.
  3. Jiný problém jsou sankce za předčasné ukončení staré pojistné smlouvy. Ty jsou pokaždé jiné, ale vždy vysoké. Důležité si je vypočítat rozdíl mezi zaplaceným pojistným a částkou, kterou klientovi vyplatí pojišťovna na konci pojištění. Této částce se říká odkupné. Přitom platí, že čím kratší dobu smlouva trvala, o to větší bude sankce za předčasné ukončení smlouvy, respektive rozdíl mezi zaplaceným pojistným a tím, co pojištěnému vyplatí pojišťovna.
  4. Další náklady u nové smlouvy představují daňové povinnosti. Což platí vždy, když nedojde ihned k uzavření nové smlouvy a přeposlání odkupného ze staré smlouvy na smlouvu novou. V tomto případě pojištěný vrací státu čerpané daňové výhody.

Jak změnit pojišťovnu a jakou roli v tom hraje pojistná smlouva

  • I když něco jako mobilita klientů u životního pojištění příliš neexistuje, změna pojišťovny je možná. Pro ukončení životního pojištění postačí si vzít občanský průkaz a navštívit pobočku pojišťovny, vyplnit formulář a počkat si šest týdnů, než pojišťovna smlouvu vypoví. Některé smlouvy je možné ukončit k danému datu, jiné kdykoliv. Pojištěný ale musí vždy počítat s finančními sankcemi za předčasné ukončení smlouvy.
  • Pokud pojištěný mění pojišťovnu, nová pojišťovna neřeší, jak byl pojištěn u staré pojišťovny.  Zajímá ji jeho zdravotní stav [prohlášením o zdravotním stavu], musí znovu vyplnit zdravotní dotazník a podrobit se kompletnímu přezkoumání lékařské dokumentace u praktického lékaře. V některých případech musí absolvovat i lékařské prohlídky u revizních lékařů pojišťoven. Některé pojišťovny, při vysokých pojistných částkách zkoumají i osobní situaci klienta a zajímají se, co klienta vede k potřebě nastavení jim zvolených pojistných částek.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here