Předepsané pojistné v povinném ručení ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostlo o osm procent na 18,9 miliardy korun. Podle České asociace pojišťoven [ČAP] je toto navýšení ale způsobeno hlavně rostoucím počtem pojištěných vozidel [+3,6 %]. A to znamená, že ceny u povinného ručení rostou.

Podle analýzy České kanceláře pojistitelů [ČKP] je segment pojištění odpovědnosti z provozu vozidel [povinné ručení] asi dvanáct procent v minusu. Jen v loňském roce se na pojistném vybralo necelých 16 miliard korun, ale celkové náklady na vyřízení škod se dostaly přes 17,5 miliard korun. I to je důvod proč ceny povinného ručení stoupají.

Vývoj průměrné ceny u povinného ručení

„Letos zaplatí řidiči v průměru o 100 korun více než loni. Za rok 2019 se na celém kmeni povinného ručení odhaduje navyšování pojistného o 4,1 procenta. A to na průměrné pojistné 2 969 korun,“ vysvětluje pojistný matematik ČKP Petr Jedlička.

Důvod spočívá především v navyšování finanční náročnosti škod. Podle Petra Jedličky průměrná škoda na majetku narůstá o 6,9 procenta [meziroční růst cen za opravy, pozn. red.] a růst nároků újmy na zdraví při indexaci průměrnou mzdou představuje téměř osm procent.

„Růst pojistného tak stále není tolik intenzivní jako růst škod,“ upřesňuje.

Dodává, že ceny povinného ručení až do roku 2017 dlouhodobě stagnovaly, od roku 2018 začaly mírně stoupat. Přitom platí, že nárůst cen pocítili jak běžní klienti, tak zejména rizikoví řidiči. Nehodu způsobí například každý pátý motorista ve věku 18 let.

Vývoj počtu a objemu řešených škod

Počet řešených škod z povinného ručení má podle ČKP už od roku 2014 vzestupnou tendenci. Ta podle průběžného stavu v letošním roce předpokládá, že počet škod řešených z povinného ručení dosáhne téměř 285 000 případů při objemu škod ve výši 15,9 miliardy korun. Historicky nejvíce škod pojišťovny přitom řešily již v první polovině letošního roku.

„Finanční objem škod z povinného ručení dosáhl jen od počátku ledna do konce srpna 10,32 miliardy korun. Když to srovnáme se stejným obdobním v roce 2014 a výší škod v objemu 6,94 miliardy korun, dojdeme k nárůstu ve výši 49 procent,“ vysvětluje Petr Jedlička.

Upřesňuje, že pojišťovny vedle majetkových škod řeší i újmy na zdraví. 88,5 procenta jsou případy s lehkými zraněními, 11,5 procenta jsou těžká zranění a tři procenta končí smrtí.

8,4 milionu pojištěných vozidel

Absolutní počet pojištěných vozidel všech druhů a kategorií je nyní 8,4 milionu. Z toho je pojištěno přibližně 5,6 milionu osobních aut. Růst počtu pojištěných vozidel zůstává na stabilní úrovni a navyšuje se meziročně o tři až čtyři procenta.

Vedle toho je ovšem 140 000 vozidel bez sjednaného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Nejvíce nepojištěných škod těmito vozy způsobí majitelé z Karlovarského a Ústeckého kraje. Naopak relativně málo nepojištěných škod vzniká na jihu Čech, v Pardubickém kraji a ve všech moravských krajích.

Co nabízí povinné ručení

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla [POV] poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému pro případ škody způsobené provozem vozidla. Pojištěného chrání před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného/poškozených.

Jaké škody se hradí z POV:
  • Škody vzniklé na zdraví nebo usmrcením, včetně nákladů na léčení zraněných
  • Věcné škody
  • Škody, které mají povahu ušlého zisku
  • Účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného v případech stanovených výše uvedeným zákonem

Minimální zákonem stanovený limit plnění z POV je 35 000 000 Kč na škodu na životě a zdraví na každého zraněného nebo usmrceného a 35 000 000 Kč na škodu na majetku pro všechny poškozené.

Jaká jsou doplňková připojištění:
  • Pojištění čelního nebo všech skel ve vozidle
  • Pojištění osob ve vozidle [úrazové pojištění]
  • Pojištění zavazadel
  • Úhrada nákladů na pronájem náhradního vozidla
  • Připojištění asistenčních služeb
  • Pojištění pro případ živelní události

Všechna práva a povinnosti účastníků tohoto pojištění jsou vedle pojistných podmínek definována zákonem č. 168/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tj. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. A na co nezapomenout při sjednání? Převzít zelenou kartu [doklad o pojištění] a mít ji k ruce v pojištěném vozidle.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here