Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] zaplatí pokutu ve výši 90 milionů korun za pochybení při udělení zakázky na propagaci Operačního programu Podnikání a inovace [OPPI] v období 2007 až 2013. V tendru na propagaci OPPI úřad tehdy zvolil pražskou pobočku mezinárodní komunikační agentury Young & Rubicam.

Původně mělo MPO na účet finančního úřadu poukázat pokutu ve výši 360 milionů. Přesně tolik, kolik za propagaci OPPI zaplatilo komunikační agentuře. Avšak po jednání zástupců ministerstva s Generálním finančním ředitelstvím [GFŘ] se daňový odvod za pochybení snížil na 90 milionů korun. MPO, které rozhodnutí GFŘ s významným finančním dopadem do rozpočtu obdrželo letos na podzim, kvůli pochybení při výběru Young & Rubicam podalo již trestní oznámení. A vzniklou škodu chce vymáhat soudně.

Výběrové řízení ušité na míru

Kampaní na propagaci OPPI se v roce 2014 zabýval audit Ministerstva financí ČR [MF ČR]. Zjistil závažná pochybení s finančním dopadem převyšujícím 65 milionů korun. Při využití opčního práva v jednacím řízení bez uveřejnění nebyla dodržena závazná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na základě toho Finanční úřad pro hlavní město Prahu provedl na MPO daňovou kontrolu. Ta začala koncem roku 2015, přičemž ve výsledné zprávě z roku 2017 úřad ministerstvu uložil povinnost uhradit odvod za porušení rozpočtové kázně v hodnotě celé kampaně, tedy 360 milionů korun.  A to z důvodu porušení zásady zákazu diskriminace při výběru dodavatele. Podle aktuálního vyjádření MPO zadávací dokumentace veřejné zakázky měla být napsána tak, aby podmínky splnil pouze jeden uchazeč. Zakázku tedy vyhrála komunikační agentura Young & Rubicam Praha. Což pro Fintag.cz potvrdila i mluvčí MPO Štěpánka Filipová.

„Kampaň, na kterou se ptáte, realizovala společnost Young & Rubicam Praha. Smlouvu podepsal tehdejší ředitel sekce, která měla program OPPI 2007 až 2013 na starosti,“ uvedla.

Otázku, zda příslušný úředník i nadále pracuje na MPO nebo je jinak činný v oblasti evropských fondů, nechala bez odpovědi. K věci se vyjádřil i místopředseda Vlády ČR a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Vůbec nechápu, jak bylo možné tímto způsobem s evropskými dotacemi nakládat. NA MPO selhali nejen odpovědní manažeři, ale rovněž tehdejší kontrolní mechanismy,“ říká.

Podle něj je přitom nemyslitelné, aby za chyby konkrétních lidí platilo MPO, tedy stát.

„Proto jsem hned poté, co finanční úřad vyměřil daňový odvod za chyby z minulosti, zadal, aby se učinily všechny potřebné kroky vůči těm, kteří chyby zapříčinili,“ upřesnil.

Ministerstvo průmyslu a obchodu tedy podalo trestní oznámení a vzniklou škodu chce vymáhat soudně.

„Další postup se odvíjí od toho, co příslušné orgány zjistí. Čas nelze odhadnout,“ upřesnila pro Fintag.cz Štěpánka Filipová.

Young & Rubicam nekomunikuje

Redakce se v této věci obrátila s otázkami na výběrové řízení a realizaci kampaně na propagaci OPPI [2007 až 2013] i na pražskou pobočku mezinárodní agentury Young & Rubicam. Ta ale ve věci nekomunikuje. Tomáš Dvořák, který je aktuálně zodpovědný za vedení agentury a dříve působil na pozicích chief creative officer, resp. executive managing director, nereagoval na zaslané otázky, není dosažitelný na telefonu a nereaguje ani na žádosti o vyjádření k dané věci prostřednictvím svých podřízených. Jakým způsobem tedy agentura Young & Rubicam v minulosti přišla k zakázce na propagaci OPPI za 360 milionů korun není známo. Známo je pouze to, že vítězství této agentury vyjde české daňové poplatníky na 90 milionů korun.

Kampaň za 360 milionů korun

Do celkových počtů bude ale třeba zřejmě započítat i celkové výdaje na kampaň z technické pomoci ve výši 360 milionů korun. Finanční úřad pro hlavní město Prahu totiž charakterizoval tyto výdaje jako nezpůsobilé. To může znamenat, že je po ČR bude chtít vrátit Evropská komise, protože peníze z technické pomoci [publicita] programu jsou čerpány z evropských fondů.

Zásadní rozsah komunikační kampaně přitom byl od roku 2008 do roku 2010, kdy veškerá spolupráce na komunikační kampani běžela přes vysoutěženého dodavatele. To znamená společnost Young & Rubicam.

Celkově se na propagaci OPPI jednalo o tyto výdaje:
  • Rok 2007: 3 809 872 Kč
  • Rok 2008: 145 416 733 Kč
  • Rok 2009: 133 142 007 Kč
  • Rok 2010: 82 678 864 Kč
  • Rok 2011: 9 856 836 Kč
  • Rok 2012 [k 30. 9.]: 1 847 334 Kč

Dodejme, že všechny komunikační aktivity OPPI byly realizovány v souladu s Komunikačním plánem Operačního programu Podnikání a inovace, který byl schválen Evropskou komisí. Nezávislým kolektivním orgánem pro dohled na implementaci OPPI, to znamená Monitorovacím výborem OPPI, který zasedal dvakrát ročně a jehož členy jmenoval tehdejší ministr průmyslu a obchodu. Členy výboru byli zástupci ostatních ministerstev, krajských orgánů, odborových organizací, dále neziskových a nestátních organizací.

Z vyhodnocení kampaně vyplývá, že kampaň běžela v České televizi, dále v tištěných médiích [MF Dnes, Hospodářské noviny]. V letech 2009 a 2010 pak byla její součástí i outdoorová kampaň [billboardy, bigboardy, CLV, LED, LCD, frames, frames pendolino].

Daniel Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here