Česká národní banka [ČNB] se rozhodla v reakci na zveřejněnou statistiku Fincentrum Hypoindex za prosinec 2019 mimořádně publikovat předběžné informace o hypotečním trhu v roce 2019. Metodika Fincentrum Hypoindexu je podle ČNB neúplná a její výsledky nejsou porovnatelné s úplnou statistikou ČNB.

Podle statistiky ČNB, která odráží celkovou aktivitu na hypotečním trhu, došlo v roce 2019 k meziročnímu poklesu objemu uzavřených hypoték o 9,8 procenta. Tato statistika zahrnuje všechny uzavřené smlouvy jak v bankách, tak stavebních spořitelnách a všechny typy hypoték. To znamená nové úvěry včetně navýšení úvěrů ke stávajícím smlouvám, refinancování a refixování, včetně ostatních ujednání ke stávajícím smlouvám.

ČNB dále zdůrazňuje, že dlouhodobě upozorňuje na to, že i tento údaj má velmi nízkou vypovídací schopnost o tom, jak se vyvíjel hypoteční trh. Zahrnuje totiž operace s již existujícími hypotečními úvěry [refixování a refinancování] i poskytování skutečně nových hypotečních úvěrů. Dochází tím k pověstnému míchání jablek a hrušek.

Jak to bylo u nových hypoték

ČNB se proto při sledování vývoje hypotečního trhu zaměřuje na statistiku skutečně nových hypoték. Ty podléhají od října 2018 novým limitům ukazatelů pro posuzování žadatelů. Zde došlo k poklesu objemu o 13,6 procenta, ačkoli byl ze strany analytiků i bank avizován propad trhu o 20 [i o více] procent.

Podle ČNB byl rok 2019 silně ovlivněn takzvaným efektem předzásobení v roce předchozím. V období po ohlášení nových příjmových limitů platných od října 2018 [druhá polovina roku 2018] skokově vzrostl objem nově uzavřených hypotečních smluv. O to méně se jich zákonitě poskytlo v období následujícím, tedy v první polovině roku 2019. Ve druhé polovině loňského roku se objemy skutečně nových hypotečních úvěrů postupně dostávaly na běžné úrovně předchozích let.

Pokles objemu trhu odpovídá očekáváním České národní banky. Ta avizovala, že v důsledku nových opatření po ustálení trhu se sníží objem nově poskytovaných hypotečních úvěrů. A to maximálně kolem deseti procent. Takový pokles odpovídá záměru omezit poskytování vysoce rizikových hypotečních úvěrů. Což by mělo napomoci brzdit růst cen nemovitostí.

Kompletní statistika bude na konci ledna

Kompletní statistika hypoték na bydlení uzavřených v Česku v českých korunách českými občany u měnových finančních institucí bude zveřejněna v pátek 31. ledna 2020 v 10:00 na webu ČNB ve statistické databázi ARAD.

O rozdílu mezi statistikou hypotečního trhu ČNB a statistikou Fincentrum Hypoindex pojednává čnBlog Proč jsou někdy průměrné hodnoty úrokových sazeb hypoték matoucí Jiřího Sojky ze sekce statistiky ČNB.

–RED– 

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here