Rok 2020 se stane čtvrtým rokem v řadě, ve kterém poroste ve světě platební neschopnost firem. Nárůst bude šest procent. V Česku vzroste počet insolvencí firem o dvě procenta. Alespoň to odhaduje společnost Euler Hermes, která se specializuje na zajištění pohledávek pro menší a střední podniky.

Klíčovým přispěvatelem zvyšování počtů globálních insolvencí se letos oproti loňsku stane Asie [+8 %]. A to zejména kvůli Číně [+10 %]. Českou republiku z hlediska rizika nárůstů insolvencí společnost řadí mezi země s nejnižším rizikem.

Mapa rizika insolvencí firem podle jednotlivých zemí

Nárůst počtu insolvencí se čeká i v Indii [+11 %]. Také většina zemí západní Evropy vykazuje mírnější nárůst insolvencí. Německo o tři procenta, Itálie o čtyři procenta, Španělsko o pět procent a Spojené království o tři procenta. Výjimkami v celosvětově rostoucím trendu platebních neschopností má být Brazílie [-3 %] a Francie [0 %].

Jaké jsou důvody a rizika

Hlavní důvod pro meziroční narůst počtů insolvencí bude nižší tempo hospodářského růstu.

„Zpomalení ekonomického růstu se netýká pouze vyspělých ekonomik, potýká se s ním také industriální odvětví jako takové. Mnoho společností budou letos nadále držet pod tlakem i přetrvávající efekty obchodních válek, politická nejistota v mnoha oblastech a také společenské napětí,” myslí si ředitelka Euler Hermes ČR Iva Palusková.

Zatímco uvolnění globálních měnových a finančních podmínek podle ní přinese určité zlepšení, sílící tlak na nižší ceny a vyšší výplaty omezí ziskové marže firmám ve většině zemí.

V souvislosti s počty insolvencí není bez zajímavosti ani to, že je to již zmíněná Čína, kde je nejdelší průměrná délka splatnosti faktur na světě. Na zaplacení faktury se v Číně loni čekalo v průměru 92 dnů. Jedna ze čtyř čínských společností dokonce dostala zaplaceno až po čtyřech měsících. Za Čínou se v žebříčku průměrné délky splatnosti umístilo Řecko [91 dní], Itálie [86 dnů], Maroko [84 dnů], Turecko [79 dnů], Španělsko [78 dnů] a Francie [73 dnů].

Iva Palusková upozornila i na rozmáhající se nešvar podvodných faktur. To, když falešní odběratelé kontaktují nic netušícího výrobce nebo prodejce s požadavkem na odběr zboží, které si však pravý odběratel nikdy neobjednal. Podvodní odběratelé se často rekrutují z Velké Británie, Slovenska či Rumunska.

Podle českých exportérů bývá v současnosti problém s odběrateli zboží či služeb, kteří nemají zájem za dodávku zaplatit. To proto, že spoléhají na to, že se dodavatel neobrátí na soud z důvodu jeho dlouhého trvání a vysokých nákladů na něj.

Počet insolvencí firem loni

Trend obchodních insolvencí byl na vzestupu i v roce 2019 s meziročním růstem o devět procent. Důvodem byla zejména dlouhotrvající vlna platební neschopnosti v Číně [+20 %]. V menším rozsahu také vlivem zvratu trendu v západní Evropě [+2 %] a Severní Americe [+3 %]. V tomto kontextu poklesl globální insolvenční index mírně pod úroveň, na které se nacházel v roce 2013.

Rok 2019 poznamenaly dva klíčové faktory, které ovlivnily loňský vývoj insolvencí. Šlo o zpomalení makroekonomického růstu a vyšší úroveň nejistoty v důsledku politického vývoje a obchodních válek. Firmy se tak loni musely vyrovnávat se slabší globální poptávkou i slabším celosvětovým obchodem. Tyto obtíže nakonec komplikovaly výrobu a přispívaly ke zvyšování cen. Komplikace se společnostem nevyhýbaly ani při zásobování.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here